PODZIMNÍ A ZIMNÍ VÝSTAVY A KINO

0

V úterý 24. října proběhla vernisáž výstavy obrazů a grafiky Jaroslava Klápště, od jeho narození letos uplynulo 100 let (1923–1999). Výstava probíhá v nových muzejních prostorách v Domě 72. Na závěr roku v turnovském muzeu připravují výstavu věnovanou včelařství a perníkářství v Pojizeří a Podještědí. Na Dlaskově statku letos dochází k zásadní programové změně – statek je otevřen po celý listopad a prosinec, nová expozice je věnována lidovým obyčejům kolem „dušiček“, dozvíte se také více třeba o tom, jak naši předkové věštili budoucnost.

KINO SFÉRA VE STŘELNICI
Promítá se denně, program najdete na https://www.kulturaturnov.cz/program/kino

MUZEUM ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ, Skálova 71, tel. 481 322 106, www.muzeum-turnov.cz. Otevírací doba muzea je denně kromě pondělí v době 9.00–16.00 hod.

Rozšířené expozice:
* DŮM 72. Zrekonstruovaný dům s číslem popisným 72 ve Skálově ulici bude sloužit jako multifunkční objekt turnovského muzea. Slavnostně otevřen byl 7. září. Zpřístupněny byly nové výstavní a expoziční prostory: Výstavní síň Viléma Heckela, expozice luminiscence, výstavní sál mineralogické expozice a víceúčelový sál.
* VÝSTAVNÍ SÍŇ VILÉMA HECKELA. Významná osobnost české i světové fotografie a horolezectví má v turnovském muzeu vlastní výstavní prostor v multifunkčním domě čp. 72. Ten byl slavnostně otevřen 7. září. Je zde vystavena asi třicítka jeho fotografií a osobní věci. Jedná se o trvalou expozici, která volně navazuje na expozici horolezectví.

Výstavy:
* JAK VZNIKAJÍ HORY. Výstava bude doslova celoplanetárního rozsahu a jedno téma dokonce přesáhne hranice naší planety. Výstava totiž představí geologické procesy probíhající uvnitř naší planety, které se projevují na jejím povrchu vznikem sopečné činnosti, zemětřesení, horských masivů, příkopových propadlin nebo geomorfologických tvarů. Výstavní sál muzea do 5. listopadu. Komentované prohlídky pod vedením geologa a mineraloga Jana Bubala: Úterý 14. 11. / 28. 11. / 12. 12. / 9. 1. / 23. 1. (17.00 hodin) a soboty 18. 11. / 9. 12. / 13. 1. (14.00 hodin).
* JAROSLAV KLÁPŠTĚ – PROTI PROUDU. Výstava připravená ke stému výročí narození malíře představí širokou škálu jeho děl, s důrazem na malbu. Autor ale mistrně ovládl také kresbu, kvaš a především grafickou techniku suchá jehla, cyklicky také experimentoval s asambláží a koláží. Jaroslav Klápště je mimořádným malířem období druhé poloviny dvacátého století, pro které je experiment charakteristický, zároveň však z rozmanitých proudů československé výtvarné scény vyčnívá či vybočuje. Nezařadil se do oficiálního proudu ani do žádné z etablujících se skupin, zůstal osamocen, věrný svému autentickému syrovému jazyku, který vyrůstá z atmosféry kraje Pojizeří. Zachycoval města a místa plná lidských fragmentů, předmětů, artefaktů člověčenství, dlouhé horizonty krajin i zátiší prostého bytí s kymácivou strukturou. Muzeum Českého ráje v Turnově (Dům 72) do 3. prosince.
* NEROSTNÉ BOHATSTVÍ HORSKÝCH MASIVŮ. Výstava, jak již název napovídá, prezentuje nerostné bohatství vázané na horské masivy. Minerály z horských oblastí totiž patří mezi nejatraktivnější ukázky minerálů vůbec. Jejich vznik je bezprostředně spojen se zrodem pohoří, a je tak doplňujícím střípkem do celé skládačky geologických procesů probíhajících na Zemi. Kamenářský dům do 5. listopadu.
* POUŤ RÁJEM: MÉNĚ ZNÁMÉ KOSTELY ČESKÉHO RÁJE. Přes léto až do podzimu je v atriu muzea instalována venkovní panelová výstava s tématem regionálních kostelů. Představeny jsou místní kostely sv. Jiří v Jenišovicích, Nejsvětější Trojice v Loukově, sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích, sv. Jiří v Přáslavicích, sv. Jakuba Většího v Přepeřích, sv. Václava v Rovensku pod Troskami, sv. Filipa a Jakuba ve Všeni a z pera kolegů z Mladé Boleslavi kostely sv. Václava v Bosni a Nanebevzetí Panny Marie v Mohelnici nad Jizerou. Atriu muzea do 12. listopadu.
* Z MOUKY, MEDU A VOŇAVÉHO KOŘENÍ. Na závěr letošní návštěvní sezony připravilo Muzeum Českého ráje v Turnově výstavu věnovanou včelařství a perníkářství v Pojizeří a Podještědí. V obou regionech mají tato úzce související řemesla dávné kořeny. Jejich tradice nebyla v historii nikdy zcela přerušena, a zvláště v posledních letech se objevila celá řada drobných producentů, kteří navazují na původní osvojené postupy práce a kteří se věnují nejen chovu včel, ale i následnému užití medu z vlastní produkce při výrobě medového pečiva. Výstava návštěvníka provede nejen historií těchto tradičních způsobů obživy, ale zároveň představí ty, kteří měli a mají zásluhu na tom, že tato řemesla v našem regionu nezanikla. Textovou část výstavy doplní předměty ze sbírky Josefa Václava Scheybala, muzeí v Hradci Králové, Jičíně, Nové Pace a Vrchlabí. Jedná se nejen o kolekci vyřezávaných dřevěných perníkářských forem, vyřezávaných klátů a včelích úlů, ale také o ukázky nářadí a náčiní, které místní včelaři a perníkáři potřebovali ke své práci. Historické doklady doplní ukázky práce současných producentů. Výstavu budou doprovázet workshopy, realizované lektory muzea ve spolupráci s držiteli ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje a Nositel tradice lidových řemesel (MKČR).
Vernisáž výstavy proběhne v Kamenářském domě ve čtvrtek 16. listopadu v 17.00 hodin. Výstava potrvá do 7. ledna 2024.

* DLASKŮV STATEK V DOLÁNKÁCH: ROK HOSPODÁŘE – DUŠIČKY, SV. MARTIN, ADVENT A VÁNOCE. Jak se promění expozice Dlaskova statku v listopadu? Dlaskův statek v Dolánkách poprvé ve své historii přiblíží návštěvníků obyčeje a zvyky, které se váží ke svátečním dnům v listopadu. Zatímco říjen je měsícem, který krom honů a posledních lečí jiné významné obyčeje v lidovém prostředí neprovázely, v listopadu tomu bylo jinak. A právě proto se turnovské muzeum rozhodlo změnit řád návštěvních dnů. V říjnu tedy objekt uzavřít, aby se mohl nachystat na novou expozici, která v listopadu a prosinci návštěvníkům představí tradiční zvykosloví posledních dvou měsíců v roce. Návštěvníci tak budou mít příležitost seznámit se s obyčeji, které ve vesnických usedlostech provázely svátky Všech svatých a Dušiček, například jaké se podomácku chystaly ozdoby na hroby bližních i jaké se při této příležitosti peklo obřadní pečivo. Ve velké světnici Dlaskova statku pak bude instalována svatomartinská hostina a vše, co k ní patřilo.
Listopad byl také obdobím posledních zábav a tancovaček před adventem, které se konaly na svátek svaté Cecílie a svaté Kateřiny. Co a jak bylo třeba na ně nachystat, to návštěvníci uvidí v čeledníku. Závěr měsíce listopadu je spojený se svátkem svatého Ondřeje. Tento přímo magický den byl vždy považován za příhodný pro věštění budoucnosti. Podobně jako u mnoha jiných křesťanských svátků, i v tomto případě má tradice věštění, spojená s tímto dnem, mnohem starší kořeny. Souvisí s kulty pohanských démonů. Jaké praktiky při předpovídání svého dalšího osudu lidé o svatoondřejské noci prováděli se na Dlaskově statku dozvíte právě v listopadu.
Na začátku prosince pak expozice projde další změnou. Ožije přípravami na jedny z nejvýznamnějších svátků v roce i připomínkou významných dnů v období adventu a Vánoc. Návštěvníky pak čeká ještě jedna novinka. Pokud zavítají na Dlaskův statek v sobotu 16. prosince, bude na ně od 13.00 hodin čekat horký punč, medový perník, ale také řezbář Aleš Vostřez s ukázkou řezby dřevěných forem na tlačený perník a Alena Tomášová, se kterou si všichni zazpíváme vánoční písně a koledy. Dlaskův statek v Dolánkách od 1. listopadu do 30. prosince. Statek je otevřen denně kromě pondělí od 9.00 do 16.00 hodin.

* MĚSTSKÁ KNIHOVNA ANTONÍNA MARKA, Jeronýmova 517, Turnov, tel. 481 321 470, e-mail: info@knihovna.turnov.cz, www.knihovna.turnov.cz.
Výstavy:
* Stanislav Janiga: Linoryty. Autorská výstava výtvarníka a učitele výtvarného oboru ZUŠ Turnov (září – listopad).
* Chvilka pro pohádku: Ilustrace dětí z mateřských škol. Na motivy knížky Chvilka pro pohádku spisovatelky Ivony Březinové děti malují průběžně obrázky ze známých pohádek. Postupně je vystavujeme v prostorách knihovny. Výstava je součástí projektu Bookstart S knížkou do života (září – listopad).
* Chvilka pro pohádku: Keramika. Výstavu výtvarných prací doplňují také pohádková keramická díla dětí výtvarného oboru keramiky ZUŠ Turnov. S dětmi výstavu připravila učitelka Tereza Vokounová (září – listopad).

* FOTOKLUB SAFÍR. Foyer Střelnice – výstava fotografií Anny Benešové – Fascinace pohybem. Výstava probíhá do 28. listopadu.

* GALERIE GRANÁT, náměstí Českého ráje 4, Turnov. Přijďte se podívat na celoroční výstavu granátových šperků. Dozvíte se o granátu mnohé zajímavosti ve výkladu odborného průvodce o těžbě a zpracování českého granátu. Ukázky broušení českého granátu a zlatnických profesí vysazování a zasazování českého granátu. Otevřeno: pondělí 10.00-12.30 a 13.00-17.00 hodin, úterý až pátek 9.00-12.30 a 13.00-17.00 hodin. Doprovodná výstava: Vzpomínky na minulost II., portréty Indiánů autora Matyáše Beránka ze Semil. (Autor se narodil ve Dvoře Králové, své dětství prožil v Kuksu. Nyní žije v Semilech. Od mládí se zajímá o život a kulturu severoamerických indiánů. Několik let žil v USA a po návratu do České republiky se začal věnovat malování obrazů s indiánskou tematikou, hlavně portrétům.)

 

 

 

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.