MISTR TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY LIBERECKÉHO KRAJE 2023

0

Na Staročeských řemeslnických trzích v Turnově byly v sobotu 27. května předány certifikáty dvěma novým nositelům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje. Nominace, které zpracovalo a podalo Pověřené pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Muzea Českého ráje v Turnově, byly schváleny Radou Libereckého kraje. Certifikáty předal za Liberecký kraj Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje a Vladimíra Jakouběová za Pověřené pracoviště MČR Turnov. V roce 2023 byly tituly uděleny Jarmile Volejníkové a Petru Klímovi.

Jarmila Volejníková pracuje v rodinné firmě Rautis s. r. o. Je tak jedním z nositelů statku „Výroba ozdob pro vánoční strom z foukaných skleněných perliček“, který byl v roce 2019 zapsán na Reprezentativní seznam kulturního dědictví lidstva UNESCO. V roce 2022 byla nominována i na titul Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje.
Paní Volejníková vyrůstala v Poniklé. Po ukončení Střední průmyslové školy textilní v Jilemnici pracovala několik let v oboru. V roce 1999 nastoupila do firmy Rautis v Poniklé. Výrobu vánočních ozdob dobře znala od své babičky, která jako domácí dělnice navlékala klaučata na nitě, řezala je na jednotlivé perle a stáčela do štočků. V provozovně v Poniklé, kde pracuje dosud, začala pracovat na montáži nových vzorů zakázek. Postupně se seznamovala i s dalšími procesy při výrobě ozdob z foukaných perliček. Kromě foukání do forem a chemicky náročného stříbření perlí dnes ovládá všechny procesy výroby. I proto pracuje jako vzorkařka. Ve spolupráci s Barborou Kulhavou, spolumajitelkou rodinné firmy, vytváří nové kolekce vyráběných vzorů.

Petr Klíma se profesionálně věnuje tradičnímu šindelářství a tesařskému řemeslu. Ručně štípaný šindel, který vyrábí, dosahuje vysoké kvality a trvanlivosti.
Narodil se v Jablonci nad Nisou. S řemeslem se seznámil u svého dědečka, který se zabýval celou řadou řemeslných technik, mimo jiné kovařinou. Život v tomto prostředí mu tak pomohl osvojit si celou řadu řemeslných dovedností potřebných v hospodářství. Přesto se po absolvování střední školy rozhodl pokračovat ve studiu na vysoké škole (ČVUT Praha, Fakulta strojní). Po jejím ukončení krátce pracoval v oboru jako projektant, ale tato práce ho vnitřně neuspokojovala. Dále se věnoval práci v kovárně a vedle toho se začal zabývat výrobou replik historických luků a šípů. Od dětství se také zajímal o práci se dřevem. Po absolvování základního kurzu pro tesaře se rozhodl vystudovat tento obor na Středním odborném učilišti v Trutnově. Dálkové studium si doplnil o praktickou výuku pod vedením tesaře Ondřeje Protivy. Sám se naučil ručně vyrábět šindel, který chápe jako logický doplněk k tesařskému řemeslu.
Od roku 2018 je držitelem ocenění „Regionální produkt Český ráj“ pro výrobky: štípaný modřínový šindel, repliky historických luků a šípů, řezbářské nože. V současnosti se zabývá především tradiční tesařskou výrobou a pokládáním štípaného šindele.

(Zdroj: TZ Muzea Českého ráje v Turnově)

Petr Tulpa s Jarmilou Volejníkovou

…vpravo na snímku Vladimíra Jakouběová

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.