KULTURA – TO NENÍ NEJLEPŠÍ „DŽOB“

0

Kultura není oblastí, která by byla nějakým výhodným podnikatelským „džobem“. A v podmínkách malého města, ke kterým Turnov nepochybně patří, to platí dvojnásob. A přesto se tu najde nemálo nejrůznějších organizátorů a realizátorů, kteří se o to pokoušejí. Někteří již několik let, jiní začínají. Je tu i několik těch, kteří své předešlé aktivity ukončili, a to bohužel zejména u akcí, které bývaly chloubou zdejší kultury. Nicméně celá pořadatelská obec má jeden větší či menší problém – nedostatek financí, a to zejména podle toho, jaké sousto si ten který pořadatel rozhodl vzít.

V nejrůznějších městských proklamacích se občas můžeme dočíst, jak je na tom zdejší kultura dobře, jak je nabídka široká, jak si všech, kteří zde vytvářejí podmínky pro lepší život pro samotné město i spoluobčany, vážíme. O tom všem se mi nechce psát. Co mne zaujalo, je právě podpora těchto aktivit, která se dá nejlépe hodnotit podle finančních prostředků, které jsou pro ně uvolněny z rozpočtu města. Pokud pominu příspěvky na činnost profesionálních kulturních organizací (ty krajské z toho vyjmout nelze), pak bylo na tyto aktivity vyčleněno 800 tisíc korun a dalších 80 tisíc korun jako prostředky na úhradu případného nájemného pro zdejší divadelní soubory. Zda je to moc, či málo zde nechci rozebírat. Na to, jak kulturu podporují v podobných, anebo v o něco málo větších či menších městech, se stačí podívat na internet. Úsudek si může udělat každý sám. Ve svém dnešním článku bych rád představil skutečnosti podpory směřující na činnost zdejších spolků, na pořádání kulturních akcí a vydávání publikací.

Návrh na toto „velké“ dělení probíhá v kulturní komisi rady města na základě žádostí, které si jednotlivé spolky a pořadatelé podávají vždy do konce ledna. Podle vlastních (nikdy asi ne zcela spravedlivých) pravidel pak komise provede návrh na rozdělení finančních prostředků, které pro tuto oblast byly rozpočtem stanoveny. Po jeho projednání ve správní radě kulturního fondu pak je návrh ke schválení předložen zastupitelstvu, což se letos uskutečnilo 24. února.

 

Na činnost zdejších spolků bylo podáno celkem 17 žádostí. Na tuto podporu bylo určeno z původní částky 43 100 korun. Vlastní příspěvky se zejména podle rozsahu činnosti pohybovaly například od 1100 korun pro Filmový klub a 1300 korun pro občanské sdružení Paměť Českého ráje do 3100 korun pro Spolek rodáků a přátel Turnova, 3300 korun pro Dechovou hudbu Turnovanku a 3550 korun pro Musicu Fortunu. Všeobecně platí jedno: Pokud tyto prostředky porovnáte s celkovými výdaji spolků, jsou to až zanedbatelné položky, které možná trochu pomohou, ale nijak výrazně.

 

Další oblastí, které se podpora týká, jsou příspěvky na konané akce. Již podle výše příspěvku – 716 900 korun – je patrno, že tato oblast má zcela bezkonkurenční podporu. Snad právě proto, že konané akce jsou pro veřejnost tím nejbližším setkáním s veřejnou kulturou. Mezi těmito akcemi je devět takových, jejichž význam je pro Turnov již zcela nepostradatelný, a proto dostaly přímou podporu. Díky tomu obdrželo občanské sdružení Turnovská Bohéma 12 tisíc korun, krajská loutkářská přehlídka Turnovský drahokam (16 tisíc), festival poezie Poetika 2011 (22), XXI. Mezinárodní šperkařské sympozium (27,5), čtyři adventní koncerty (36,5), Turnovské hudební večery (44), Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov (50), Staročeské řemeslnické trhy (55) či další krajská postupová přehlídka Modrý kocour (66).

 

Kromě těchto akcí bylo zejména podle nákladovosti a významu podpořeno ještě dalších 32. Příspěvky na ně se pohybují v rozmezí od 1,8 do 25 tisíc korun. Mezi ty méně podpořené patří například akce pro školky na Valdštejně (1,8), Graffitti Jam Turnov 2011 (2,5), 20 let tance v Turnově (5), První turnovské železniční divadlo (5), Turnovský štěk (5), Turnovská mateřinka (5), Turnovský kos (7,5), Setkání se Simonou Stašovou (6,8), českými spisovatelkami (6,8) či Zdeňkem Troškou (8) nebo Oslavy 95 let skautingu v Turnově (8). Na druhé straně této pomyslné stupnice se pohybují podpory pro Festival Hexes without Hedges (17), výstava Proměny města Turnova (17), festival ZUŠ Zpíváme si pro radost (18), tradiční Funkin´7 (20), Knihovna otevřená rodině (20,7), Konference – K. J. Erben (20), Kulturní léto (22) nebo Mezinárodní kurzy B. Martinů a L. Janáčka (25).

 

Poslední podpořenou oblastí je ta, při které příspěvky napomáhají letošní publikační činnosti. O tu požádali čtyři autoři a světlo světa by tak měly spatřit Zápisky z Turnova o dobách minulých Petra Kučery (10), čtyři čísla sborníku Od Ještěda k Troskám (12,5), publikace k 150 letům Pěveckého sboru A. Dvořák (5) či sborník Z Českého ráje a Podkrkonoší (12,5).

 

V rezervě zůstává částka ve výši 10 tisíc korun, která přibude k již vytvořené rezervě z loňského roku. Případné rozdělení těchto peněz může proběhnout ještě v letošním roce v podzimním termínu, který bude včas zveřejněn, nebo naopak budou peníze ponechány pro rok další.

 

Přejme všem organizátorům šťastnou ruku při sestavování dramaturgií a nám divákům pak hodně kulturních zážitků.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.