CYKLOSTEZKA GREENWAY JIZERA Z TURNOVA DO SVIJAN

0

Město Turnov se zapojilo spolu s obcemi Přepeře, Modřišice, Příšovice a Svijany a později se Všení do pokračování trasy cyklostezky Greenway Jizera (GWJ) v úseku z Turnova k zámku ve Svijanech. Na jednání všech zúčastněných 20. ledna byl potvrzen zájem pokračovat v projektové přípravě této cyklostezky dalším stupněm, tzn. dokumentací pro stavební povolení.
Náklady by mohly být hrazeny Libereckým krajem, který vyhlásil příslušný dotační program. Maximální výše dotace je omezena na 800 tisíc Kč a může činit až 70 % z celkových způsobilých nákladů, přičemž lze do nákladů zahrnout jak projektovou dokumentaci, tak inženýrskou činnost či geodetické zaměření a průzkumy. Předpokládané celkové náklady na projektovou dokumentaci pro stavební povolení na trasu z Turnova do Svijan jsou 1,2 mil. Kč včetně DPH.
Zastupitelé města na svém lednovém zasedání souhlasili s podáním žádosti o dotaci z dotačního fondu Libereckého kraje. Žádost podá město Turnov, zbylé obce se poté budou podílet na spolufinancování zbylých nákladů.

Na projektu cyklostezky z Turnova do Svijan se pracuje od roku 2015. V návrhu je několik variant z důvodu velmi složitých majetkových poměrů souvisejících s budoucím výkupem pozemků. K projektu se nakonec dodatečně připojila i obec Všeň.
Nejsložitější je průchod cyklostezky Turnovem, zatím se počítá se trasou z autobusového nádraží Palackého a Koškovou ulicí k fotbalovému areálu a přes železniční most k zastávce ČD. Odtud opět dál po stávající komunikaci k hrázi u Libuňky. Další trasa pak vede po hrázi do Modřišic a do Přepeř, kde trasa půjde variantně obcí do Příšovic po nedávno zhotovené nové cyklostezce, nebo komunikací mezi poli do Mokrého, resp. Ploukonic.

Stavba bude zcela jistě probíhat po etapách, jako první by měla být vybudována část po hrázi z Mašova do Modřišic. Dále by to mohla být trasa z Přepeř do Mokrého, kde už část komunikace má asfaltový povrch.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.