CO NÁS ČEKÁ A NEMINE V ROCE 2008?

0

(aktualizace 27. prosince 2007, přidáno bylo: cestování, daně a vládní reforma, elektřina a plyn, poštovné, řidičské průkazy a sociální dávky)V tomto průběžně aktualizovaném textu budeme na serveru TvA postupně do jednoho celku shromažďovat všechny informace o změnách, které na obyvatele Turnovska čekají od ledna 2008. To základní už víme: U lékařů budeme platit, zvednou se ceny za vodné a stočné, dojde ke zdražení dalších energií, turnovské sběrné dvory definitivně končí v původní podobě a budeme mít už jen sběrný dvůr jediný ad. Průběžně tento text sledujte, ihned, jak se objeví další změna nebo novinka, bude zapracována. To vše v abecedním pořadí.

n200712272132_zap_341_07_jaworCESTOVÁNÍ
Česká republika a spolu s ní dalších osm států Evropské unie se 21. prosince 2007 začlenila do schengenského prostoru a tímto dnem byly zrušeny kontroly na společných hranicích již mezi 24 státy rozšířeného Schengenu a na konci března 2008 i na letech v rámci států schengenského prostoru.
Vstup ČR do Schengenu znamená ukončení hraničních kontrol na hranicích se sousedními státy. Hranice bude možné překračovat i mimo současné hraniční přechody a bez časového omezení. Při přejíždění hranic vozidly nebude nutné zastavovat a předkládat cestovní doklady.
Hraniční kontroly budou prováděny pouze na vnějších hranicích Schengenu podle náročných pravidel závazných pro všechny členské státy. Ne všechny státy EU jsou součástí schengenského prostoru, vnější schengenské hranice se proto nacházejí i mezi některými státy EU (Velká Británie, Irsko, Rumunsko a Bulharsko). Součástí schengenského prostoru jsou naopak i některé nečlenské státy EU (Norsko a Island).
Volnost pohybu osob přes vnitřní hranice schengenského prostoru není absolutní. I po zrušení hraničních kontrol je třeba dbát na dodržování pravidel vyplývajících z předpisů daného státu. Schengen nijak nemění místní omezení vyplývající z pravidel silničního provozu, ochrany přírody a krajiny či soukromého majetku. Stejně tak se v jednotlivých zemích liší předpisy stanovující např. nejvyšší povolenou rychlost, tolerovanou hladinu alkoholu v krvi při řízení motorových vozidel, lhůty pro hlášení pobytu apod.
Vstupem do Schengenu se nic nemění na povinnosti prokázat se v případě potřeby platným cestovním dokladem. Při překračování hranic proto musíte i nadále mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Povinnost cestovat s platným dokladem totožnosti se vztahuje rovněž na děti mladší 15 let. Tato podmínka nemusí být splněna pouze v případě, že je dítě zapsáno v cestovním dokladu rodiče, který ho na cestě doprovází (od 1. 3. 2008 bude opět v ČR možné nechat zapsat dítě mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče či provést úpravu již zapsaných údajů). I když je možné nechat zapsat dítě i do občanského průkazu rodiče, z praktických důvodů a kvůli možným komplikacím při cestování v jiných státech se to nedoporučuje.
I po rozšíření Schengenu budou moci být na hranicích se schengenskými státy ve výjimečných případech dočasně znovu obnoveny hraniční kontroly a povinnost předkládat cestovní doklad při překračování hranic.
(Zdroj: TZ Libereckého kraje)

Už v prosinci 2007 bylo zdraženo cestování ve veřejných prostředcích, zejména na železnici a v místní hromadné dopravě. Zdraženy jsou o 10% i dálniční známky. Majitelé osobních aut za nový kupon zaplatí 1000 korun, o stokorunu více než rok před tím. Nové kupony budou platit 14 měsíců – od 1. prosince 2007 do 31. ledna 2009.

n200712272132_zap_342_07_daneDANĚ A VLÁDNÍ REFORMA
Od začátku roku 2008 čeká Českou republiku zdražení zároveň v několika odvětvích národního hospodářství. Část zdražení má na svědomí rozvoj Číny a Indie, také vládní reforma, která je s ohledem na právě probíhající situaci ve světě například podle serveru Měšec.cz nevhodně načasovaná. Za situací na trhu s mlékem, máslem a obilím může být i špatný odhad Evropské komise. Ve světě totiž došlo k dramatické poptávce po všem, co je u nás běžné. Například miliony Číňanů nyní pijí evropské mléko a spotřebovávají ropu, na kterou si dělaly nároky Spojené státy.

Sbližování daně z přidané hodnoty
Českou ekonomiku táhnou v posledních letech spotřebitelé. Ty postihne zdražování potravin v podobě sbližování daňových pásem. Místo dosavadních pásem 5 a 19 % DPH to bude od Nového roku 9 a 19 %. Jen pro ilustraci: běžný nákup základních potravin v hodnotě 100 korun bude od nového roku dražší o necelé 4 koruny. Změnou daně z přidané hodnoty však podraží nejen základní potraviny, ale také třeba knihy nebo noviny.
Nová spotřební daň a vzrůstající cena surovin zvedne také další ceny, například krabička cigaret podraží o 7 Kč, pivo až o 25 % a lihoviny o 10%.
(Zdroj: Měšec.cz a idnes.cz)

n200712181434_zap_337_07_teploDÁLKOVÉ TEPLO
Zhruba o 11 procent více než v letošním roce zaplatí od 1. ledna 2008 liberecké domácnosti napojené na Teplárnu Liberec. Do ceny tepla se promítlo zvýšení sazby DPH z pěti na devět procent a také růst cen paliv. Zatímco letos se cena za gigajoul tepla v Liberci pohybovala v průměru kolem 530 korun, v roce 2008 to bude 590 korun. Průměrná liberecká domácnost tak v příštím roce zaplatí za teplo zhruba o 2500 korun více než letos.
A jak je to v Turnově? Podle Vladimíra Konopky, jednatele Městské teplárenské Turnov, s.r.o., je plánovaná cena tepla v naší lokalitě na období září 2007 – srpen 2008 ve výši 517 Kč za jeden gigajoul bez DPH. „Tato cena vychází z plánovaného odběru 78 tisíc GJ a neobsahuje ekologickou daň. Platba této daně se dosud řeší, stále se hledá výklad pro centrální zásobování. Kde by se platit neměla, to je teplo z kogenerační jednotky, ale i tady je zatím mírný zmatek, doufám, že se vše vyřeší co nejdříve,“ přiblížil problematiku zásobování obyvatel teplem Vladimír Konopka.

n200712272133_zap_343_07_energieELEKTŘINA A PLYN

Cena elektrické energie pro domácnosti v České republice od ledna 2008 vzroste průměrně o 9,1 %.

Od ledna připlatíme také za plyn. V domácnostech to bude v průměru více o 7,4 %. Kdo používá plyn na vaření, ohřev vody i topení, si tak měsíčně připlatí 132 korun. Plyn podražil kvůli drahé ropě. Zdražení plynu mohlo být podle idnes.cz ještě vyšší – asi 10 %. Zbrzdila ho ale silná koruna.

n200712101306_vakci_111_07_zmenyODPADY
I v roce 2008 platí, že každý občan Turnova za likvidaci komunálního odpadu zaplatí 500 Kč ročně, platí se buď najednou nebo nadvakrát, a to vždy do 31. března, resp. 30. září. Jestliže jste dosud byli zvyklí, že jste platili přímo v Technických službách u železniční zastávky, tak na to zapomeňte, od ledna je možno platit za odpady pouze na radnici na odboru životního prostředí, v infocentru na náměstí a nebo pomocí internetu (variabilní symbol získáte na internetových stránkách města). V roce 2008 by také mělo dojít k rozšíření služeb – přibude pytlový sběr a budou rozšířena místa pro separovaný odpad (tzv. hnízda po městě). Radnice dokonce vyhlásí poptávkové řízení na zajištění svozu a likvidaci separovaného odpadu ze sběrných míst, aby zjistila, jestli to zdejší technické služby nedělají moc draze…

Další výrazná změna se týká turnovských sběrných dvorů. Po uzavření toho v Pacltově ulici u nádraží dojde od 1. ledna 2008 i na uzavření SD v Sobotecké ulici, který je přímo v areálu Technických služeb. Veřejnosti bude sloužit už pouze jediných sběrný dvůr na Vesecku.
Poslední den, kdy letos budete moci zajet s odpadem na SD v Sobotecké a na SD Vesecko je sobota 22. prosince. Sběrný dvůr Vesecko se otevře pro veřejnost 2. ledna 2008.

SD Vesecko je otevřen v období od 1. listopadu do 28. února v po-pá od 8 do 16 hodin a v so od 8 do 12 hodin (od 1. března do 31. října se provozní doba ve všední dny a v sobotu prodlužuje vždy o jednu hodinu, tedy na 17., resp. 13. hodinu).
Pro občany Turnova je tu možnost odkládání zdarma těchto odpadů: velkoobjemný odpad (skříně, židle, matrace, nábytek), bioodpad (tráva, listí), větve, druhotné suroviny – plasty, papír, sklo, kovy, nebezpečné odpady. Dále je možno odložit zdarma elektro zařízení úplná – televizory, lednice, počítače a drobné elektrospotřebiče, bateriové monočlánky. V případě, že elektrospotřebiče nejsou úplné, je likvidace za úhradu dle platného ceníku.
Odpady přebírané za úhradu: Stavební suť, eternit, asfaltová lepenka, směsný komunální odpad, zemina, elektro zařízení neúplná, odpady z autovraků. Úhrada je dle platných ceníků.
Při předání odpadů zdarma je povinnost prokázání totožnosti občanským průkazem, v případě neprokázání totožnosti bude veškerý odpad přebírán za úhradu.

n200712181435_zap_338_07_parkovaniPARKOVÁNÍ V TURNOVĚ
Pozorní čtenáři tohoto serveru již zaznamenali informaci, že se chystá radikální změna cen za parkování osobních aut na vyhrazených parkovištích ve městě a hledají se nové cesty, kde by mohla vzniknout parkoviště nová (hlavně na sídlištích). Podrobnosti najdete ZDE.
Nyní jsou změny již schválené a většina z nich vstupuje v platnost v pondělí 7. ledna 2008.

NÁMĚSTÍ ČESKÉHO RÁJE
Nyní řidiči platili 5 Kč za první půlhodinu, 20 Kč za první hodinu a 30 Kč za každou další hodinu. Nově od 7. ledna 2008 zaplatí 20 Kč za první hodinu a za každou další hodinu 50 Kč! Zpoplatněno bude také podélné stání u obchodního domu Helie, kde dnes auta stojí zadarmo. Naproti tomu na druhé straně u spořitelny bude zákaz zastavení, zde odstavená auta budou městskou policií pokutována a odtažena, zejména prý strážníci budou bedlivě hlídat prostor před Priorem, resp. Tescem, kde mají problém projet auta se zásobováním obchodního domu. Na náměstí se platí od pondělí do pátku od 6 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 15 hodin.
U NEMOCNICE
Parkování u nemocnice zůstane i nadále placené, jen z dnešních tří hodin zde bude možné parkovat první čtyři hodiny za 5 Kč a každou další hodinu za 20 Kč. Za parkování se tu platí od pondělí do pátku od 6 do 18 hodin a v sobotu od 6 do 12 hodin.
U NÁDRAŽÍ U DELVITY
Cena bude od 7. ledna vyšší. Do 30 minut řidiči zaplatí 5 Kč, do 1 hodiny 20 Kč a za každou další 20 Kč. Placené stání bude rozšířeno na celou délku pracovní doby supermarketu. Platit se tedy bude od pondělí do pátku od 6 do 18 hodin, v sobotu od 6 do 12 hodin a v neděli od 12 do 18 hodin.
HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ
Také zde cena v lednu mírně vzroste. Platí se za parkování v době od 6 do 18 hodin v týdnu a v sobotu od 6 do 12 hodin. Za první hodinu zaplatíte 10 Kč, za každou další 20 Kč.
KOŇSKÝ TRH
Cena se nemění. Platí se za parkování do jedné hodiny 5 Kč, do dvou hodin 15 Kč a za každou další 20 Kč. Zpoplatněna je doba od pondělí do pátku 6 – 18 hodin a v sobotu 6 – 12 hodin.
TRÁVNICE
Platí se od pondělí do pátku 6 – 18 hodin a v sobotu 6 – 12 hodin. Cena je za parkování do jedné hodiny 10 Kč, za každou další 20 Kč.
U RAKA
Placené parkoviště patří pod správu Kulturního centra Turnov, s.r.o., cena je za celý den 5 Kč (platí se ve všední dny).
PARKOVIŠTĚ NAPROTI BAŤOVNĚ
Placené parkoviště je na soukromém pozemku. Cena parkovného je 20 Kč za hodinu a 20 Kč za každou započatou hodinu od pondělí do pátku od 8 do 17 a v sobotu od 8 do 12 hodin.
ODSTAVNÉ PARKOVIŠTĚ U AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ
Parkování je zdarma.
BUDOU DALŠÍ PLACENÉ PLOCHY
Schválené je také rozšíření platby na další parkovací místa. Nejdříve zde ale musí být instalovány parkovací automaty a pozemky musí být převedeny na město. Někdy na konci první poloviny roku 2008 bychom měli začít platit za parkování v zálivech v Nádražní ulici, v zálivech na vjezdu z Nádražní do Studentské ulice a v centru města v ulici 28. října od Havlíčkova náměstí po Kinského ulici.

n200712272133_zap_344_07_postaPOŠTOVNÉ

Od 1. ledna 2008 Česká pošta zdraží své základní služby. Za posledních pět let poštovné zdražilo již třikrát a cena dopisu s hmotností do 20 gramů vyskočila v roce 2002 z 5,40 Kč na současných 7,50 Kč. Od začátku roku 2008 to bude 10 Kč. Podle tiskové mluvčí České pošty Dity Václavíkové jsou důvodem zdražení poštovních služeb tři faktory: zdražení energií, pohonných hmot a nájmů, nutnost udržet zaměstnance, jejichž platy dnes dosahují 75 % výše platů státního sektoru, podprůměrná cena za poštovní služby v porovnání se zbytkem Evropy.
Příklady zdražení u nejčastěji využívaných služeb:
– obyčejný dopis do 20 g – od ledna 2008 za 10 Kč
– doporučený dopis do 20 g – od ledna 2008 za 26 Kč (dosud 19 Kč)

Podle serveru Měšec.cz dokázala Česká pošta se svými 3387 poštovnami, 7200 zaměstnanci a vozovým parkem čítajícím zhruba 3500 vozidel v roce 2006 vygenerovat čistý zisk ve výši 247 milionů korun.

n200712101306_vakci_112_07_zmenyPLATBY U LÉKAŘE A V NEMOCNICI
Asi nejdiskutovanější změna roku 2008. Převratná novinka, která má své ctitele i odpůrce. Na jednu stranu je fakt, že zatěžovat obvodního lékaře požadavkem na sepsání receptu na paralen už v čekárně asi nikdo otravovat nebude a praktickému lékaři tak odpadne část v podstatě nevítané klientely. Na druhou stranu ale 60 Kč za den v případě třeba dlouhodobého pobytu v nemocnici hodně zatíží rodinný rozpočet – i když doma člověk také jí a pere si ošacení. A i doma si platí zdravotní pojištění, dodávají k tomu odpůrci těchto plateb.

Změny v kostce:
► návštěva u lékaře – 30 Kč
► výdej léku na předpis – 30 Kč
► den pobytu v nemocnici – 60 Kč
► návštěva na pohotovosti – 90 Kč

Poplatek se nehradí:
► když není provedeno klinické vyšetření
► když jde o preventivní prohlídku nebo laboratorní a diagnostické vyšetření
► když jde o zvláštní léčebné úkony (dárcovství krve)

Poplatek se hradí:
► u praktického lékaře
► u dětského lékaře
► u ženského lékaře
► u klinického psychologa
► u klinického logopeda
► u zubaře

Na ochranu pacientů s chronickým onemocněním a seniorů, kteří často navštěvují lékaře, je stanoven limit poplatků 5000 korun ročně.  Existuje také propracovaný systém, kdo a v jakém případě je od poplatků osvobozen.
Pro ty z vás, kteří chtějí podrobnou informaci, tak je ke stažení na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ZDE.

JAK BUDE PROBÍHAT PLATBA V TURNOVSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICI A U OBVODNÍCH LÉKAŘŮ?
Podle ředitele Městské nemocnice Tomáše Slámy (od ledna 2008 Panochova nemocnice Turnov, s.r.o.) bude ve vstupní části instalován „parkovací“ automat (ano, čtete správně, bude to velmi podobný přístroj, který známe z placených parkovišť).
U tohoto automatu příchozí navolí jednorázovou platbu ve výši 30 Kč, vhodí potřebné kovové mince a přístroj jim vydá lístek, který je potvrzením platby. V ambulancích kromě svého průkazu zdravotní pojišťovny bude muset každý pacient předložit i lístek o zaplacení 30 Kč. „V některých případech, třeba když jde někdo na preventivní prohlídku, se za ošetření neplatí, peníze mohou být přímo v nemocnici dotyčnému zase vráceny, a to v pokladně, která bude naproti vstupu do lékárny, kde se dříve vydávaly registrační štítky,“ vysvětluje ředitel Sláma.
V pokladně se bude platit také úhrada za pobyt v nemocnici (za den 60 Kč), pacienti mohou zaplatit v hotovosti nebo využít i formu platby lístky z automatu. Platnost lístků z nemocničního automatu je půl roku, lístek je přenosný, v době platnosti jej lze kdykoli použít.
„Platby budeme vybírat hned od 1. ledna, lístky z našeho automatu budou platit i v našich ambulancích v Lomnici nad Popelkou a v Železném Brodě,“ doplnil Tomáš Sláma s tím, že ještě vše může být jinak, protože u Ústavního soudu leží dvě podání, která vybírání peněz ve zdravotnických zařízeních rozporují. Ústavní soud má zasednout kolem Vánoc, překvapení je sice možné, spíš ale lze počítat s tím, že občané od ledna ve zdravotnických zařízeních platit budou!

A jak je to s platbami u obvodních lékařů? Obdobně jako v nemocnici. Ze zákona i tito lékaři musí vybírat za návštěvu pacienta 30 Kč, zdravotní sestra vám na vyžádání musí předložit doklad o platbě. Zaplacená částka je příjmem lékaře, který ji zahrne do svého daňového přiznání jako každý jiný příjem.

n200712272134_zap_345_07_dopravaŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
Zákonou výměnu řidičských průkazů, vydaných v letech 1964 až 1993, nestihly do konce roku 2007 v České republice tisíce řidičů. Podle Olgy Kupcové z odboru dopravy MěÚ v Turnově jich v našem spádovém území zbývalo 27. prosince 2007 vyměnit ještě asi 1500. Od ledna tito řidiči budou orgány policie při kontrolách považováni za řidiče bez platných dokladů. Výměna výše uvedených řidičáků ale nekončí ani po novém roce. Doklady si můžete příjít vyměnit kdykoli, zatímco dosud bylo vše zadarmo, od ledna budete muset nejspíš počítat s poplatkem 50 Kč.

n200712272134_zap_346_07_rodiceSOCIÁLNÍ DÁVKY

DAŇOVÉ SLEVY
Základní sleva: zvýšení z 7 200 na 24 840 Kč
U druhého z manželů, který je bez příjmů: zvýšení z 4 200 kč na 24 840 Kč
U dítěte: zvýšení z 6000 Kč na 10 680 Kč
U pracujících důchodců: 24 840 Kč (dosud sleva nebyla), důchody navíc nebudou zdaňovány až do výše 364 000 Kč

MATEŘSKÁ
Matka si má zvolit, jak dlouho chce zůstat s potomkem doma. Podle toho se jí vypočte mateřská:
– zvýšené (2 roky) – 11 400 Kč, celkový objem čerpání je 216 600 Kč
– základní (3 roky) – 7600 Kč, celkový objem je 235 600 Kč
– snížené (4 roky) – prvních 21 měsíců 7600 Kč, poté 3800 Kč, objem čerpání 224 200 Kč

NEMOCENSKÁ
Za první tři kalendářní (pracovní) dny pracovní neschopnosti se tzv. nemocenská nevyplácí.

POHŘEBNÉ
Stanoveno pevnou částkou 5000 Kč. Zužuje se ale okruh osob, které na ni mají nárok. Vyplácí se v případě, že zemřelým je nezaopatřené dítě, nebo rodič nezaopatřeného dítěte.

PORODNÉ
V roce 2007 to bylo 17 760 Kč nově to má být 13 000 Kč na jedno dítě.

PŘÍDAVEK NA DÍTĚ
– do 6 let dítěte – 500 Kč
– 6 – 15 let – 610 Kč
– 15 – 26 let – 700 Kč
Nárok mají rodiny s příjmem do 2,4 násobku životního minima rodiny. Například pro rodinu, kde jsou dva dospělí a dvě děti ve věku 8 a 16 let je životní minimum 9 690 Kč.

PŘÍSPĚVEK NA ŠKOLNÍ POMŮCKY (PASTELKOVNÉ)
Příspěvek 1000 Kč je zrušen.

SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK
Nárok má rodič, který se stará aspoň o jedno dítě. Snižuje se ale okruh rodin, které na něj mají nárok. Dříve to byly rodiny s příjmem ve výši 2,2 násobku životního minima. Nyní je to dvojnásobek.
(Zdroj: idnes.cz)

n200712101307_vakci_113_07_zmenyVODA
Cena vodného a stočného pro domácnosti v Turnově, resp. ve všech členských obcích Vodohospodářského sdružení Turnov, byla od ledna 2008 zvýšena o 8,7 %.
Ve zdůvodnění zvýšení ceny je uvedeno, že přibližně polovinu má na svědomí změna DPH u vodného a stočného, dále potom VHS musí reagovat na požadavky provozovatele majetku, a sice Severočeských vodovodů a kanalizací – nárůst cen elektrické energie, zvýšení ceny odborných prací a navýšení mezd zaměstnanců. Podle předsedy Rady sdružení VHS Turnov Milana Hejduka, neměla na zvýšení vodného a stočného vliv nižší spotřeba vody. „S ohledem na dokončené rozsáhlé investice v minulých letech již nedochází k zásadním propadům prodeje, jako v jiných částech republiky,“ uvedl Hejduk. Jak dodal, na území našeho regionu došlo dokonce k mírnému nárůstu spotřeby vody. Pro porovnání: Severočeská vodárenská společnost zvedne v Libereckém kraji cenu vodného a stočného o 9,4 %.
Vodohospodářské sdružení Turnov vzniklo v roce 1995. Původně byly v této organizaci sdruženy tři obce, nyní jich je 19, což obnáší prakticky všechna větší města a obce semilského okresu. Kromě finančně náročného projektu „Čistá Jizera“ VHS na nejbližší dobu chystá například odkanalizování Rovenska pod Troskami a vyřešení problémů s kvalitou pitné vody právě v tomto městečku.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.