BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2023

0

Motto letošního ročníku této celostátní propagační akce zní: NÁVRAT DO KNIHOVEN! Téměř dva roky omezoval činnost knihoven koronavirus a s jeho dopadem na naše uživatele se budeme vyrovnávat delší dobu. Návrat čtenářů do knihoven je pozvolný a chceme využít i letošní kampaň „Březen – měsíc čtenářů“ k propagaci činnosti knihovny mezi širokou veřejností a zveme nejen naše věrné uživatele a návštěvníky, ale chceme přilákat i uživatele nové.

Vedle tradičních aktivit pro všechny věkové kategorie a již zahájených projektů hlavně v oblasti výchovy ke čtenářství, vyhlašujeme v březnu další celoroční projekt pro rodiny s dětmi, děti a mládež: Rok spisovatele Zbyňka Malinského a ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. Pokračujeme v projektu Bookstart – S knížkou do života, pokračuje projekt Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář, Druhé a další čtení, Kde končí svět – Dobré zprávy, Netradiční univerzita třetího věku, Aktivně ve stáří pro klienty DD Pohoda a penzionů, biblioterapie Spolu nad knihou pro klienty Fokusu (pro mentálně postižené a psychicky nemocné).
Mezi aktivity patří také Čtenář roku 2023 – budeme hledat a oceníme své nejpilnější čtenáře a návštěvníky našich akcí. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují. Základním kritériem pro výběr „čtenáře roku 2023“ bude počet fyzických návštěv registrovaného čtenáře za uplynulý rok.
Eva Kordová, Městská knihovna A. Marka, Turnov

Hlavní akce měsíce: Zahájení projektu „Rok Zbyňka Malinského a Heleny Zmatlíkové“ ke 100. výročí narození, literární soutěž Za pohádkou a příběhem se Zbyňkem Malinským, výtvarná soutěž Malujeme pro radost, Bookstart – S knížkou do života, projektové dny pro MŠ a další aktivity pro rodiny s dětmi, Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář, pasování na čtenáře. Biblioterapie – spolupráce s Centrem denních služeb a sociálně terapeutickými klienty Fokusu. Netradiční univerzita třetího věku – cyklus přednášek v pobočce knihovny Turnov II. Virtuální univerzita třetího věku v hlavní budově knihovny. Aktivně ve stáří – cyklus pořadů pro penziony a DD Pohoda, dílny čtení a Noc s Andersenem, 23. ročník.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.