ČESKÁ STOPA V AMERICKÉM CHICAGU

0

V nedávné době vydalo nakladatelství Academia odbornou publikaci Střípky z českého Chicaga: Edice dokumentů k dějinám Čechů v americkém Chicagu v letech 1848 – 1918. Možná se divíte, proč o tom čtete zrovna zde, ale její strůjci mají velkou spojitost s Turnovem. Autoři knihy jsou Lenka Křížová, pracovnice Historického ústavu Akademie věd České republiky a také učitelka zdejšího gymnázia – v současné době na mateřské dovolené – a Jaroslav Kříž, ředitel turnovské knihovny.

České Chicago je zajímavým fenoménem, neboť zde žilo několik desítek tisíc Čechů a české památky se v tomto americkém městě nacházejí dosud. Autorů jsme se zeptali:

* Češi emigrovali do USA v minulosti poměrně hojně, proč si však vybírali za cílovou destinaci Chicago?
Jaroslav Kříž: Během 19. a 20. století emigrovalo do Spojených států amerických přes půl milionu lidí z českých zemí. Necelá třetina jich odešla přímo do Chicaga. Před první světovou válkou odcházeli Češi především z ekonomických důvodů. V následujícím století to byly spíše důvody politické.
Lenka Křížová: Na to, proč právě Chicago bylo cílovou stanicí, je poměrně jednoduchá odpověď. Současná metropole byla v polovině 19. století teprve menším rozrůstajícím se průmyslovým městem. Tím pádem tam byl dostatek pracovních míst. Češi se v Chicagu usazovali od padesátých let 19. století. O dvě desetiletí později existovalo již několik českých čtvrtí (např. Praha, Plzeň) a před první světovou válkou zde žilo přes sto tisíc Čechů. Tehdy to bylo po Praze a Vídni dle počtu třetí největší české město.
JK: V českých čtvrtích nebylo potřeba ani umět anglicky. V ulicích bylo možné nakoupit všechny možné české výrobky, poněvadž Češi byli velmi podnikaví. Existovaly tak české tiskárny, pivovary, banky a mnoho dalších firem.

* České Chicago je dnes už minulostí, že? Jaké české památky tam dnes najdeme?
JK: Česká komunita se v Chicagu dodnes nachází, ale už se nejedná o kompaktní osídlení jako v minulosti. V bývalých českých čtvrtích lze ale najít někdejší české kostely, školy apod. Ve většině českých čtvrtí dnes žijí Mexičané.
LK: Velmi zajímavou památkou je Český národní hřbitov a třeba socha Karla Havlíčka Borovského, která se nachází nedaleko centra města.

* Odešli do Chicaga i lidé z Českého ráje?
JK: Ano, na několik z nich jsme upozornili také v naší knížce. Šlo však spíše o jednotlivce, zatímco třeba z Plzeňska nebo jižních Čech odcházely celé skupiny. Nedávno navštívila Turnov skupinka potomků českých imigrantů do Chicaga. Mezi nimi byla i paní, jejíž předci pocházeli přímo z Turnova.
LK: Z Ohrazenic pocházel Josef Anděl, který v české čtvrti Plzeň založil významnou kavárnu. Turnovan Josef Fišer zase založil první dům pro české přistěhovalce.

* Jaká byla vaše motivace při psaní publikace?
JK: Náš výzkumný záměr byl podpořen grantem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Tématem se však zabývám dlouhodobě a snad se nejedná o poslední příspěvek k tomuto širokému a zatím málo zpracovanému tématu.

* Kde jste získávali informace?
JK: Výzkum jsme prováděli v českých a amerických knihovnách, archivech a muzeích.
LK: Velmi nám pomohla učitelka na české škole T. G. Masaryka v Ciceru (předměstí Chicaga, též bývalá česká čtvrť – pozn. aut.) Klára Moldová, díky níž jsme získali také některé soukromé dopisy, jež jsou zpracované i v publikaci.

* Jak dlouho jste na knize pracovali?
LK: Dva a půl roku – první rok jsme shromažďovali dokumenty, druhý rok jsme psali a v průběhu třetího roku se kniha připravovala k vydání.

* Je v knize něco, co ještě nebylo nikdy otištěno?
JK: Historie české komunity v Chicagu je zatím málo zpracovaná, takže mnoho informací je otištěno opravdu poprvé.

* Kolikrát jste město navštívili? Jak na vás působilo?
JK: V roce 2014 jsem v Chicagu pobýval sedm týdnů a v roce 2015 tři týdny. Všeobecně mám Spojené státy velmi rád a Chicago je velmi krásné město, zejména moderní centrum a samozřejmě bývalé české čtvrtě mají své nezapomenutelné kouzlo. Doufám, že se tam opět podívám.
LK: Já jsem v Chicagu byla v letech 2013 – 2015 třikrát. Nejvíce mě zajímalo fungování současné české komunity a pochopitelně mě zajímaly někdejší české čtvrti.

* Kde je možné publikaci zakoupit?
JK: K dostání je u všech dobrých knihkupců (smích), anebo je k zapůjčení v turnovské knihovně.
LK: Je k zakoupení na všech možných e-shopech a také u velkých knižních distributorů.

* Děkuji za rozhovor.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.