VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

0

V sobotu 19. května se ve foyer Kulturního centra Střelnice uskutečnilo další z řady vítání nových občánků Turnova. Sympatická akce, na které se sejdou mladí rodiče, jejich rodiče a prarodiče. Nejbližší rodina chce být u toho, když jejich potomek vstupuje do života, když se stává občánkem města. Když jsme pátrali, jak to vlastně s vítáním občánků v novodobé historii města je, zjistili jsme, že mnoho informací není k dispozici. Přitom je to aktivita, která se v podstatě může týkat každé zdejší rodiny. Téma jsme se snažili zmapovat s člověkem nanejvýš zasvěceným, Evou Kordovou, která je předsedkyní městské komise pro občanské záležitosti, a také známou turnovskou knihovnicí.

Eva Kordová gratuluje rodičům k potomkovi

V sobotu bylo přivítáno celkem třicet nových občánků

* Kdy bylo v novodobé historii města vítání občánků obnoveno?
Pokud vím, tak lidé si přáli tradici obnovit v novém pojetí hned po roce 1990, ale byly v té době asi důležitější věci. Podařilo se to až s příchodem nového tisíciletí. To se psal rok 2000. Tehdy bylo vítání občánků v režii odboru školství, kultury a sportu a hlavně místostarostky Hany Maierové. Já se stala členkou zastupitelstva v roce 2002 a poté jsem se začala zúčastňovat této akce pravidelně. Nejdříve za Spolek rodáků a od roku 2006 jako předsedkyně komise. A také samozřejmě za knihovnu. Od roku 2012 akce probíhá v režii městské matriky, tedy správního odboru radnice.

* Kde všude se vítání občánků konalo?
V historické budově radnice po její rekonstrukci v roce 1996 není dostatečně velká a vhodná obřadní síň. Proto byla po celou dobu uzavírána smlouva o pronájmu galerie v muzeu „u Sasíků“. Tady se odehrálo mnoho aktivit a akcí včetně zlatých svateb. S výstavbou muzea horolezectví a zbouráním galerie v loňském roce jsme se nejdříve uchýlili do budovy hotelové školy ve Zborovské ulici. Prostory však nebyly ideální, proto jsme hledali jiné, hlavně bezbariérové. Letos v březnu se uskutečnilo první vítání v KC Střelnice.

* Kde to bylo nejlepší?
Určitě v muzeu. Není lehké vhodný prostor ve městě najít. Většinou to skončí na velikosti a bariérovém vstupu.

Společné foto nad kolébkou

* Kdo, resp. jaké organizace se na vítání občánků podílejí?
Město Turnov, Centrum pro rodinu Náruč, Spolek rodáků a přátel Turnova, Městská knihovna A. Marka a ZUŠ Turnov s kulturním programem.

* Kolik dětí ročně takto přivítáte, případně kolikrát za rok se akce koná?
Občánky vítáme většinou čtyřikrát do roka, bývá to dohromady kolem 130 dětí.

* Děti dostávají drobné dárky, je letos nějaká novinka?
Děti dostávají pamětní list, plyšové hračky a nově byl zařazen projekt „S knížkou do života“. Děti dostávaly knížky vždy, ale tohle je i pro rodiče. Projekt turnovské knihovny je zaměřen především na získání pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí. Připravujeme společné čtení dětí s rodiči a další akce. Cílovou skupinou jsou rodiče s novorozenci a děti předškolního věku…

Vítání občánků probíhá v Turnově zhruba čtyřikrát ročně…

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.