TURNOVŠTÍ „RODÁCI“ SLAVILI TŘICÁTÉ VÝROČÍ

0

O posledním lednovém víkendu se sešli členové Spolku rodáků a přátel Turnova v aule zdejší Obchodní akademie a Hotelové školy ve Zborovské ulici na výroční valné hromadě. Stovka přítomných zhodnotila činnost spolku v uplynulých dvou letech a schválila program na další období.

„V nedávné minulosti se nám podařilo instalovat pamětní desku na dům, kde žil slavný turnovský houslař František Xaver Drozen, po koronavirovém období společně s městem opět obnovit tradiční vítání nových občánků i odměňování nejlepších absolventů turnovských devítiletek. V rámci vlastní činnosti jsme uspořádali řadu přednášek, besed, poznávacích výletů i zájezdů tak, jak nám to určují naše stanovy. V rámci oslav 750. výročí založení města jsme pořádali slavnostní koncert všech tří místních pěveckých sborů, které po léta propagují Turnov i v zahraničí. U příležitosti 30. výročí založení našeho spolku v Turnově jsme nechali navrhnout, vyrobit a instalovat pamětní desku zakladatelům našeho spolku, navštívili místo posledního odpočinku našeho původního zakladatele, historika Josefa Pekaře. Ve městě jsme uspořádali XXIII. ročník Letních koncertů vážné hudby,“ zaznělo mimo jiné v úvodní zprávě.

Členové pak odsouhlasili výsledky finančního hospodaření spolku a výhled činnosti na příští rok. Čestné členství s díky přijal Ing. arch. Lukáš Berndt, který společně se středoškolským profesorem Pavlem Mlejnkem navrhli a zrealizovali „Pekařovu naučnou stezku“. V diskuzi vystoupili i členové pražské pobočky, za spolupráci poděkovali též členové spolků, se kterými Turnovští udržují partnerské vztahy.
Členy valné hromady pozdravil i nový turnovský místostarosta Jan Lochman, který jim poděkoval za bohatou činnost i veřejnou práci v různých komisích města, kterou někteří z nich obětavě vykonávají. Přítomní v závěru přijali společné usnesení a zvolili si nový jedenáctičlenný výbor a tříčlennou revizní komisi. Podle zprávy matriky má spolek celkem na tři stovky členů v rodném městě, v pobočce v Praze, ostatních městech republiky i v zahraničí.
Otakar Grund, press.grund@tiscali.cz

Minuta ticha za zemřelé členy v období koronaviru

K přítomným promluvil i místostarosta Jan Lochman (jako dárek dostal snímek z loňské společné akce turnovských pěveckých sborů k výročí města)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.