OČKOVAT ČI NEOČKOVAT DĚTI? Z ČEHO MÁME VĚTŠÍ STRACH?

0

Kontroverzí téma otevřeli v úterý 13. listopadu v turnovském Centru pro rodinu Náruč v rámci besedy DÍTĚ A OČKOVÁNÍ. V širším kontextu medicínském i právním se na něj pokusila nahlédnout Martina Suchánková ze spolku „Rozalio – Rodiče za lepší informovanost v očkování“. Akce se zúčastnilo 35 rodičů.

Odpověď na otázku zda očkovat, či neočkovat nikdo z účastníků nedostal. Zaznělo však mnoho faktů a souvislostí, které mohou pomoci zvolit nejlepší cestu očkování vzhledem ke specifickým potřebám konkrétního dítěte i celé rodiny. Jak tedy problematické téma shrnout?

Volba, zda očkovat nebo neočkovat, je v podstatě otázkou, z čeho máme jakožto rodičové větší strach. Obáváme se více nemocí a jejích následků, proti kterým se očkuje? Nebo možných nežádoucích účinků a zatížení, které může očkování pro organismus dítěte znamenat? Každá mince má dvě strany a rozhodnutí není jednoduché.
Převládající postoj ve společnosti je zatím stále ve znamení strachu z nemocí, rodiče nechtějí riskovat nákazu, přijímají tedy všechna očkování (často povinná i nepovinná) i doporučený očkovací kalendář. Jejich děti jsou chráněny proti nemocem, mohou se však objevit nežádoucí reakce na očkování, na což upozorňují i výrobci v příbalových letácích. Opatrnost je zde tedy na místě.

VHODNÉ JE ŘÁDNĚ SE INFORMOVAT
Zjistěte si, jaké vakcíny jsou proti danému onemocnění k dispozici. Dobře prostudujte příbalové letáky a dostupné informace například o obsažených toxických látkách a četnosti nežádoucích reakcí na ně například na https://www.vakciny.net. U vybrané vakcíny zkontrolujte, zda neexistuje pro vaše dítě nějaká kontraindikace.

DOBRÝ ZDRAVOTNÍ I PSYCHICKÝ STAV DÍTĚTE NA PRVNÍM MÍSTĚ
V momentě, kdy jdete s dítětem na očkování, dítě i všichni členové společné domácnosti by měli být 100 % zdraví. Vyloučíte tak situaci, že zatížíte již oslabený imunitní systém nemocí v inkubační době. Dítě by také mělo být v psychické pohodě. Stres velmi ovlivňuje imunitu organismu.

VHODNOST ODLOŽENÍ OČKOVÁNÍ
Mnoho rodičů se v dnešní době často obává nežádoucích reakcí na očkování a z těchto důvodů se snaží očkování odložit na pozdější dobu. Odklad očkování je vhodný nejen v případě, že dítě není, nebo v průběhu posledních dvou týdnů nebylo v dobré zdravotní a psychické kondici (například stres ze změn v rodině, rostoucí zuby, rýma…), ale i v obdobích, kdy je velké riziko různých viróz. Někteří rodiče také odkládají některá očkování na věk, kdy je dítě nemocí, proti které očkuji, nejvíce ohrožené. Většina očkování chrání totiž jen po dobu čtyř až deseti let. Pokud naplánují očkování s ohledem na dobu účinnosti vakcíny, může pak očkování být o to efektivnější. Další fakt vedoucí někdy k rozhodnutí odložit očkování na pozdější věk dítěte je skutečnost, že imunitní systém dětí se vyvíjí postupně. U malých dětí je ještě nezralý, jeho reakce nejsou tak rychlé a tak silné, proto je pro žádoucí odpověď imunitního systému u malých dětí třeba v očkovací látce daleko více antigenů, než u dítěte staršího, jehož imunita je již vyzrálejší. Zatížení organismu tedy v případě odložení očkování za podmínky vhodně zvoleného očkování dle věku dítěte klesá.

DÍTĚ SLEDUJTE!
Několik dnů následujících po očkování dítě sledujte. Doporučuje se zaznamenávat jakékoliv odchylky ve zdravotním stavu i v chování. Tyto odchylky hlaste svému pediatrovi a trvejte na jejich zapsání do zdravotní dokumentace dítěte. Podezření na nežádoucí účinek očkování, ale i jakéhokoliv léčiva, můžete nahlásit i na Státní ústav pro kontrolu léčiv na www.olecich.cz. Na základě těchto hlášení jsou pak prováděny dodatečné studie. Pokud na základě pozorování vyhodnotíte, že očkování vašemu dítěti nesvědčilo, odložte další očkování až do doby, kdy bude jeho stav opět v normálu.

KDYŽ JE ROZHODNUTÍ NEOČKOVAT
Jsou rodiče a je jich stále více, kteří se více než nemocí obávají nežádoucích účinků očkování a nechtějí zatěžovat organizmus dítěte. Rozhodnou se tedy dítě neočkovat. Vyhnou se nežádoucím reakcím na očkování, organismus dítěte nebude zatížen toxickými látkami, které jsou ve vakcínách obsaženy.
V případě odmítnutí, ale i odkladů očkování, musím v první řadě počítat s nutností si svůj postoj k očkování obhájit u lékařů. Budu s největší pravděpodobností muset podepsat nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – očkování. V případě, že by totiž pediatr dítě neočkoval a neměl od rodičů podepsaný nesouhlas s očkováním, hrozí mu pokuta v řádech milionů korun.

Problematické je pak přijetí neočkovaných dětí do mateřské školky. Přijato může být pouze na základě písemného lékařského doporučení neočkovat, nebo teprve rok před nástupem do ZŠ, kdy je docházka do MŠ povinná pro všechny děti. Potvrzení o očkování je také vyžadováno na akcích typu dětské tábory a podobně.

Nesmíme také opomenout, že očkování je povinné, rozhodnou-li se rodiče očkování odmítnout, jedná se o porušení zákona a rodiče tak jsou vystavěni přestupkovému řízení, kde jim hrozí pokuta až do výše 10.000 Kč.

„Situace okolo povinného očkování se bouřlivě diskutuje a vyvíjí se vlastní pozoruhodnou cestou. Od července 2010, kdy soud uznal žalobu rodičů proti pokutě za důvodnou, nemohli být rodiče za nedodržení očkovacího plánu sankcionováni. Verdikt rozšířeného senátu NSS v dubnu 2012 toto rozhodnutí zvrátil a udělování pokut opět umožnil. Fakticky se ale rodiče opět pokutovat nezačali. V roce 2011 Ústavní soud sice uznal výjimku z očkování při dotčení práva na víru a vyznání a apeloval na zavedení zodpovědnosti státu za nežádoucí účinky spojené s povinným očkováním, ale nutnost nařizovat očkování shledává i nadále potřebnou. V roce 2016 Ústavní soud znovu posunul hranici a uznal, že lze očkování odepřít nejen z náboženských důvodů, ale také kvůli výhradě svědomí. Ovšem do školky stále přijmou jen dítě řádně očkované bez ohledu na ústavní práva a možné výjimky. Na stranu druhou, když je dítěti pět let, přestává být ´nebezpečné´ pro kolektiv a do školky jít musí! Odškodnění za následky po povinném očkování i v roce 2017 stále chybí,“ zhodnocuje situaci Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio, které se problematikou očkování intenzivně zabývá od roku 2014.

Všechny přístupy k očkování mají svá úskalí – možné nežádoucí účinky jednotlivých vakcín a jejich následky, hrozba nemocí u neočkovaných dětí a jejich následky, nutnost ustát si své rozhodnutí před lékaři, nepřijetí neoočkovaného dítěte do státních zařízení předškolního vzdělávání a další. Nicméně zdraví našich dětí jistě stojí za to, všechna pro a proti pečlivě zvážit a vybrat cestu, která nejlépe zohlední zdravotní i somatický stav vašeho dítěte.

Michaela Uchytilová, Centrum pro rodinu Náruč, www.naruc.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.