LISTOPADOVÁ A PROSINCOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Poslední díl společenské kroniky v tomto kalendářním roce začíná poděkováním: Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Turnov, touto cestou velmi děkuje paní učitelce Chmelíkové a žákům ZŠ Žižkova, kteří na tradičním setkání našeho spolku v restauraci u Karla IV. připravili krásné vánoční vystoupení. Děkuji i našim členům za jejich účast a přeji jim hezké Vánoce a ještě hezčí celý rok 2019. Za spolek Božena Zajíčková

* Děkuji kolektivu lékařů a sester chirurgického oddělení za vzornou péči při mé hospitalizaci v nemocnici v Turnově. Jan Bartoš

VZPOMÍNKA
* V pondělí 24. prosince vzpomeneme 26. výročí úmrtí mého manžela, pana Miroslava Bílka. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. Stále vzpomíná manželka, dcera a syn s rodinami

VÝROČÍ
93 let – Bohuslava Šindelářová, Vlastimil Šebrle
91 let – Vladislava Macounová
85 let – Vlasta Kordíková
80 let – František Dudek, František Filla, Alena Suchá
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti Rady města Turnova. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI
* 23. 11. Pavel Drbohlav, 61 let, Čtveřín
* 23. 11. Zdeněk Zítko, 93 let, Malá Skála, Vranové
* 26. 11. František Vondráček, 64 let, Bukovina u Turnova
* 27. 11. Jiří Kinský, 74 let, Turnov
* 28. 11. Miroslav Bakovský, 72 let, Turnov
* 1. 12. Josef Hruška, 86 let, Karlovice
* 3. 12. Oldřich Ejem, 76 let, Bukovina, Turnov
* 3. 12. Vladimír Bárta, 71 let, Všeň
* 3. 12. Drahuše Donátová, 74 let, Turnov
* 4. 12. Libuše Fantová, rozená Šabaková, 85 let, Turnov
* 5. 12. Helena Csikósová, 62 let, Lažany
Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.