SPOLEK RODÁKŮ SLAVIL VÝROČÍ

0

Spolek rodáků a přátel Turnova výroční valnou hromadou v sobotu 23. ledna v aule „hotelovky“ ve Zborovské ulici oslavil 25. výročí svého založení. Oslav se zúčastnili pozvaní hosté v čele s náměstkyní hejtmana Libereckého kraje Hanou Maierovou, turnovskou místostarostkou Janou Svobodovou, byli zde také zástupci pražské pobočky a další. Součástí akce byl doprovodný kulturní program, oficiální část i prostor pro besedu a výměnu názorů.

Nad historií i současností spolku se zamyslel současný předseda Otakar Grund:

Spolek rodáků a přátel Turnova byl v předminulém století založen v Praze známým historikem, univerzitním profesorem Josefem Pekařem, který pocházel z Daliměřic. Spolek zažil roky dobré, kdy byly mj. právě pod Pekařovou patronací pořádány četné výlety Pražanů do Českého ráje, i zlé. Po dobu fašistické okupace byla činnost spolku zakázána a jeho zbylí členové se scházeli v Praze tajně. Spolek nefungoval ani v komunistické éře.
n201602020947_sso_11_016_rodaciK oficiálnímu obnovení činnosti spolku došlo v Turnově v lednu 1991. Zakládajícími členy byli: Aleš Svoboda, Milan Hrazdira, Karel Louda, Bohumír Haken, Jan Kreysa, Karel Zelený, Vladimír Drholec, MUDr. Jiří Šolc a další. Krátce nato byla založena i pražská pobočka. Prvním předsedou se stal MUDr. Jiří Šolc, později jej vždy krátkodobě vystřídali Bohuš Plesl, Dagmar Jandová a Marie Meixnerová. Od roku 2006 je předsedou Otakar Grund.
Spolek byl založen jako dobrovolný, neziskový a nepolitický zájmový spolek občanů, v němž jeho členové budou usilovat o ochranu a obnovení kulturních a historických památek, ochranu životního prostředí, dbát o rozvoj kulturního života ve městě a jeho okolí a posilovat vztahy občanů k městu Turnovu a regionu Českého ráje.
V největší době svého rozmachu (2004-8) spolek sdružoval na 400 členů. V současnosti má zhruba o sto členů méně. Pražskou pobočku, která organizuje svoji činnost samostatně, dlouhodobě vedl Ing. Drahoslav Machaň, dnes je v jejím čele Anna Mánková.  
Už krátce po vzniku spolku (1991) se jeho členům podařilo z vlastní sbírky a díky téměř milionové podpoře mecenáše Bohuslava Jana Horáčka obnovit původní kašnu na náměstí Českého ráje. Později pak uspořádali například velkolepý sjezd rodáků v Lázních Sedmihorkách, zahájili vydávání vlastního časopisu Náš Turnov a též připravili cyklus letních koncertů vážné hudby v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále, což trvá dosud (vloni již XIV. ročník).

n201602020947_sso_12_016_rodaci

n201602020947_sso_13_016_rodaci

n201602020947_sso_14_016_rodaci

Členové spolku připravili také bezpočet krátkých poznávacích výletů a vycházek do okolí, začali úzce spolupracovat s vedením turnovského městského úřadu i s dalšími podobnými spolky v okolí, mj. Pekařovou společností Českého ráje, společností Jana Dědiny v Tatobitech, dalšími spolky v Jičíně, Hodkovicích nad Mohelkou, ve Světlé v Podještědí, Rovensku pod Troskami, Mnichově Hradišti aj. V uplynulých dvou letech spolek navázal spolupráci se spolkem seniorů v polském městě Jawor.
V Turnově se členové spolku podílejí na vítání nových občánků, odměňují nejlepší absolventy devítiletek, připravují besedy se zajímavými osobnostmi, účastní se a sami pořádají besedy a soutěže o lokální historii ad. Dlouholetou potíží spolku je získávání mladších členů, kteří by v budoucnosti pokračovali v započaté činnosti.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.