SPOKOJENÝ DOMOV POSKYTUJE PÉČI O SENIORY A HANDICAPOVANÉ, ALE TAKÉ OSOBNÍ ASISTENCI VE ŠKOLE

0

Obecně prospěšná společnost Spokojený domov vznikla v roce 2004 v Mnichově Hradišti a její hlavní činností jsou sociální služby v domácnostech seniorů a handicapovaných. Aktuálně se takto stará o 102 klientů, za kterými pečovatelky (i pečovatelé) a asistenti (i asistentky) jezdí do 35 obcí na území tří krajů, Turnov a okolí nevyjímaje. K někomu jen dvakrát do měsíce pomoci s úklidem, k jiným lidem i čtyřikrát denně, případně každý den na několikahodinovou nepřetržitou asistenci. Péče je dostupná i v malých vesnicích. Díky tomu například mohou lidé prožít celý život ve své rodné obci a nemuset se ve stáří stěhovat do domovů pro seniory. Na Turnovsku působí Spokojený domov od roku 2009, k výraznějšímu rozšíření došlo v roce 2013, kdy bylo v Turnově v budově školy ve Zborovské ulici otevřeno kontaktní místo. Vedoucí oblasti Libereckého kraje je zkušená dlouholetá zaměstnankyně Marie Kočová.

* Ve Spokojeném domově pracujete už osm let. Co se z vašeho pohledu změnilo a co vám vaše pracovní kariéra ve Spokojeném domově přinesla?
Při mém nástupu jsme měli pouze kontaktní místo v Mnichově Hradišti. V té době se začínalo s kontaktním místem v Jinolicích. Stále častěji se na nás obraceli z Mladé Boleslavi a z Turnovska, kde jsme postupně otevřeli nová kontaktní místa. Významným mezníkem a dobrým manažerským postupem bylo zřízení pozice provozního ředitele.  Na tuto pozici do Spokojeného domova nastoupil před čtyřmi lety Jaromír Veselý. Svým manažerským působením a lidským přístupem nastavil v organizaci strukturu a stmelil kolektiv. V průběhu let ovlivnilo chod organizace i nastavení způsobu dotací. Pro naši organizaci to znamená, že žádáme o finanční podporu ve třech krajích. Nedílnou součástí financování je i zapojení obcí do pokrytí finančních nákladů. Osm let ve Spokojeném domově mně přineslo mnoho zkušeností, seberealizaci, dobrý pocit z nově otevřených kontaktních míst. Také se mně potvrdilo, že práci pečovatelek a asistentek nemůže vykonávat každý, kdo má dobrý vztah k lidem, ale je potřeba i vzdělání a ochota k celoživotní práci na sobě. Největší odměnou je pro mě úsměv spokojeného uživatele nebo poděkování rodiny…

* V Libereckém kraji poskytuje Spokojený domov kromě péče o seniory a handicapované v domácnostech také osobní asistenci dětem ve škole ve Zborovské ulici v Turnově. Kolik dětí v současné době tuto službu využívá?
Ve škole poskytujeme osobní asistenci pátým rokem. Začínali jsme před pěti lety s jedním žákem. Nyní máme osm žáků, kterým se věnují čtyři asistentky. I v této oblasti je problematické financování. Tyto sociální služby měli hradit rodiče, jejichž možnosti jsou ale také omezené. Proto jsme každoročně žádali a žádáme formou projektů různé nadace o finanční příspěvky, aby úhrada za služby osobní asistence ve škole byla pro rodiče dostupná.

* A co je v poslední době nového v regionu Turnovska?
Důležitá pro naše působení je skutečnost, že jsme v Libereckém kraji zařazeni do „Základní sítě poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje“. V poslední době se podařilo navázat užší spolupráci s obecními úřady v Příšovicích a Vlastibořicích.

* Jak vidíte Spokojený domov v Libereckém kraji za další rok?
Myslím, že naše služby se za další rok nijak výrazně měnit nebudou, neboť současné nastavení se ukázalo jako efektivní a cesta správným směrem. Je otázkou, jaké bude finanční zajištění ze strany zadavatelů sociálních služeb.

Petr Novák, asistent provozního ředitele, manažer pro komunikaci a propagaci
Spokojený domov, o. p. s., petr.novak@spokojeny-domov.cz, www.spokojeny-domov.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.