PRAŽŠTÍ RODÁCI MYSLÍ NA TURNOV

0

Turnovští rodáci se v Praze scházeli od konce 19. století. Výročí 110 let trvání spolku, které si letos připomínáme, je datováno neformálním ustavením spolku v dubnu 1902, kdy se na návrh historika Josefa Pekaře začala společnost Turnovanů pravidelně scházet v hospodě U Kupců ve Štěpánské ulici. Schůzky měly některé rysy setkávání zábavních stolních společností a otevíraly se i dalším intelektuálům, kteří sem přicházeli spolu s pravidelnými účastníky. Počátkem roku 1922 byl založen přátelský rodácký spolek – Kroužek rodáků turnovských. Měl podpořit sounáležitost všech Turnovanů žijících v Praze.

Turnovští rodáci a jejich přátelé se setkávali i za změněných politických poměrů Protektorátu. Došlo k formálním změnám: Koncem roku 1939 zanikl Kroužek a začátkem roku 1940 bylo schváleno vytvoření Spolku rodáků a přátel Turnova a okolí, aby podporoval snahy směřující k sociálnímu, kulturnímu a hospodářskému rozkvětu Turnovska. Ustavující valné hromady se účastnilo 126 rodáků. V roce 1946 měl spolek úctyhodný počet členů – 417. Padesátá léta přinesla reorganizaci všech krajanských sdružení. Spolky již nemohly fungovat samostatně, ale jako zájmová sdružení, a tak došlo v roce 1953 k „dobrovolnému“ rozpuštění spolku a vznikl Vlastivědný kroužek pro Turnov a okolí při Osvětové besedě Prahy 2. Od přelomu 60. a 70. let kroužek intenzivně spolupracoval s turnovským muzeem, členové kroužku se setkávali na besedách, zapojovali se do propagace přírodních krás Českého ráje, sledovali situaci v oblasti památkové péče atd.

Počátkem roku 1991 byl v turnovském divadle založen Spolek rodáků a přátel Turnova. Po roce 1989 se ve vedení spolku vystřídali Ing. arch. František Kobosil, MUDr. Vlastimil Drbohlav a Ing. Drahomír Machaň. Daří se pokračovat v pořádání zajímavých akcí, zejména besed (za uplynulých šest let se jich konalo celkem 23).
Už jen letmý náčrt spolkové historie je nám závazkem a pobídkou, abychom tradici rodáckých setkávání udržovali a prohlubovali.

Hana Kábová, Praha
(redakčně kráceno)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.