KAMPAŇ KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY

0

20. výročí Mezinárodního roku rodiny v TurnověMezinárodní rok rodiny vyhlášený v roce 1994 pochází z dílny Organizace spojených národů. Jeho dvacáté výročí si letos připomínají na celém světě, Českou republiku nevyjímaje. Naše země do aktivit přispěla kampaní sítě mateřských center „Křídla a kořeny naší rodiny“. Název kampaně odkazuje na citát J. W. Goethe: „Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla.“  Kořeny směřují do minulosti k našim předkům, křídla upozorňují na zodpovědnost, která zavazuje každého, kdo přijímá úkol rodičovství. Realizace se v Turnově ujalo Centrum pro rodinu Náruč.

Přípravy na celoroční maraton akcí v Turnově právě vrcholí a získávají konkrétní podobu. Náruč momentálně vyjednává spolupráci s dalšími subjekty ve městě, které mají s rodinou co do činění. Osloveny byly především neziskové organizace a příspěvkové organizace města.  V tuto chvíli již víme, že se zapojí turnovská knihovna, sociální odbor města, odbor cestovního ruchu, Žlutá ponorka, centrum The Bouda, skauti. Aktivity se uskuteční pod hlavičkou projektu Turnov – Zdravé město a zároveň také Agenda 21. Záštitu nad kampaní přebírá starosta Turnova Ing. Tomáš Hocke.

Kampaň zahrnuje akce pro rodiny s dětmi, semináře, komiks na pokračování na téma rodiče a děti, výtvarnou soutěž a fotosoutěž, rodinnou hru o ceny. Budeme rádi, pokud další nápady na aktivity vyjdou přímo z řad veřejnosti – zapojit se může každý z nás.

Cíle kampaně:
* podpora soužití rodin všech generací
* podpora společně stráveného času rodin
* podpora prorodinné politiky, partnerství a spolupráce ve městě

Proč považujeme za důležité podporovat rodinu?
* Řada rodin ekonomicky strádá. Přitom se roky hovoří o potřebě skloubit rodičovské povinnosti s pracovními. Realita je ovšem taková, že rodiče v zájmu zachování životní úrovně tráví v zaměstnání více času než se svými dětmi. Důkazem je mj. také vzrůstající počet celodenních jeslí pro ty nejmenší. Existenční důvody ale podle nás nesmí být příčinou nedostatečného zájmu o vlastní rodinu!
* Mladí lidé touží po nezávislosti na svých rodičích, chtějí „vyletět z hnízda“ – jako nezaměstnaný absolvent toho člověk dosáhne těžko.
* Dožíváme se vyššího věku – kolik seniorů ale tento čas navíc tráví se svou rodinou?
 
Mnoho dalších podobných důvodů nalézáme ve svém okolí, i ve vlastních rodinách.
Model rodiny navíc doznal za poslední desetiletí velkých změn. Rozvedená manželství, život na hromádce, sňatky homosexuálů, třicetileté prvorodičky, otcové na mateřské dovolené, matky samoživitelky, děti vzešlé z umělého oplodnění, trend mama-hotelu nebo naopak bydlení bez prarodičů… – dříve tabu, něco nemyslitelného, stigmatizujícího, dnes se jedná o normu, součást našich běžných životů.
Nepřísluší nám soudit, zda je ten který model lepší či horší než ten tradiční. Z každého však vzejde budoucí generace!

Více na www.materska-centra.cz/kampan

Jana Chmelíková, Anna Bergerová
Centrum pro rodinu Náruč, o. s., Skálova 540, 511 01 Turnov, tel. 775 964 314, www.naruc.cz

MEZINÁRODNÍ ROK RODINY
Výňatek z usnesení OSN o přípravě dvacátého výročí Mezinárodního roku rodiny (přeložila Blanka Brabcová, Národní centrum pro rodinu):

Rok 2014 jako nová příležitost ukázat důležitost rodiny
Pro členské státy:
– zlepšit blahobyt rodin prostřednictvím uplatňování účinných národních politik, strategií a programů, které se zaměřují na chudobu rodin, sociální vyloučení, rovnováhu mezi rodinným a pracovním životem a mezigenerační problémy, podporovat rodinné dávky, posílit ustanovení o rodičovské dovolené, rozšířit flexibilní pracovní úvazky pro zaměstnance s povinnostmi k rodině, podporovat rovnost žen a mužů a posílit postavení žen, posílit otcovské zapojení, podporovat širokou škálu opatření kvality péče, poskytovat sociální ochranu a investovat do mezigeneračních aktivit a zařízení, podporovat dobrovolnictví, vytvářet příznivé prostředí pro posilování a podporu všech rodin, uznávat zásadu sdílené rodičovské odpovědnosti za výchovu a vývoj dítěte a sdílet osvědčené postupy a údaje o vývoji rodinné politiky

Pro vlády:
– integrovat rodinnou perspektivu do národních politik, identifikovat a zajistit podporu pro konstruktivní vývoj rodinné politiky, navrhnout strategie a programy zaměřené na
posílení kapacit pro řešení vnitrostátních priorit  týkajících se rodinných záležitostí, podporovat svěřenecký fond OSN na rodinné aktivity a výzkumnou činnost

Organizacím občanské společnosti:
– hrát podpůrnou roli při podpoře dvacátého výročí mezinárodního roku rodiny a podpořit přípravy pro regionální setkání

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.