DUBNOVÁ A KVĚTNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Tentokrát se nám zpráv a různých oznámení ve společenské kronice sešlo víc. Jsme rádi, že o tuto službu je mezi čtenáři novin i webu TvA zájem. Podotýkáme: služba je zdarma, stačí jen včas svoji vzpomínku, poděkování či přání zaslat na adresu redakce…

VÝZVY
* Ráda bych poznala přítele-kamaráda, 80-85 let, z Turnova a blízkého okolí. Menší hendikep není problém, neboť i já chodím o jedné francouzské holi. Jsem vdova s vlastním bytem, auto vítáno, není však podmínkou. Tel. 732 650 760.

PODĚKOVÁNÍ

* Tímto bych chtěla poděkovat svému lékaři MUDr. Petru Lidákovi a jeho sestřičce Evě Vaněčkové za podporu a pomoc, kterou mně poskytli. Především za výborně provedenou gynekologickou operaci. A ještě bych jim chtěla poděkovat, že po autonehodě mě odkázali na lékařskou péči v nemocnici v Jičíně, kde ke mně, jako k pacientovi, byl přístup lidský a profesionální a byla jsem řádně ošetřena. Jitka Dvořáková, Radimovice

* Velmi děkujeme, že jsme opět mohli svoji výroční schůzi uskutečnit v jídelně ZŠ Žižkova. Konala se 5. dubna 2018. Děkujeme tímto vedení školy, dětem za kulturní program, učitelkám Chmelíkové a Kepkové za vstřícnost. Dále děkujeme našim hostům z MěÚ a ze Zdravotně sociálních služeb Turnov a našim členům za účast. Za Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s, ZO Turnov, předsedkyně ZO Božena Zajíčková

GRATULACE

* Dne 6. dubna oslavili manželé Zuzana a Miloslav Kinských z Přepeř zlatou svatbu. Vše nejlepší do dalších společných let přejí synové Láďa a Milan s rodinami

* V pátek 20. dubna oslavili manželé Jiřina a Oldřich Blažkovi ze Hnanic krásných 50 let společného života. Srdečně jim gratulujeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, klidu a spokojenosti. Dcery Jiřina a Olina

VZPOMÍNKY

* 26. dubna 2018 tomu bylo 10 let, co nás navždy opustil náš tatínek a dědeček, pan Ladislav Růžička z Turnova. S láskou vzpomíná rodina

* 29. dubna uplynul již rok od úmrtí mého manžela Alexandra Haniska. Za vzpomínku těch, kteří ho měli rádi, děkuje Jarmila Hanisková

* Dne 20. dubna tomu bylo pět let, co nás navždy opustil náš drahý pan Petr Horáček z Lažan ve věku nedožitých 45 let. S bolestí v srdci neustále vzpomínáme. Zlatka, Pepa a Tomik

* 21. dubna tomu byl rok, co nás navždy opustil náš milující pan Václav Brodský z Mašova. Vydal ses cestou, již chodí každý sám. Jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán. Dík za to, čím jsi nám byl, za každý den, jenž pro nás žil. S bolestí v srdci stále vzpomínáme. Manželka, Zlatka, Pepa a Tomik

* Ve čtvrtek 3. května tomu bylo 20 let, co nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní Jarmila Brabencová z Turnova. S láskou vzpomíná rodina

* Nad tatobitským kostelem tichý vánek věje, Tobě k Tvému spánku věčnou píseň pěje. Nic z toho dobrého a krásného, co jsi pro nás učinil, se neztratilo, vše zůstává v našich srdcích a vzpomínkách. Ve středu 16. května uplynulo již 10. výročí úmrtí Karla Staffena. Vzpomíná manželka s dcerami

* V úterý 8. května uplynulo pět let od úmrtí pana Miloslava Janků ze Sedmihorek. Stále vzpomíná rodina Janků a Kabeláčova

* Dne 15. května tomu bylo pět let, co nás navždy opustil pan Svatopluk Trakal z Pelešan. S bolestí v srdci stále vzpomíná manželka a dcery s rodinami

* 18. května uplynul rok, co nás opustila naše drahá maminka, paní Ludmila Petrakovičová. Byl to rok plný bolesti a smutku. Kdož jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme. Stále vzpomínají dcery

* Jen kytičku na hrob můžeme ti dát a chvíli postát a vzpomínat… Dne 29. května uplyne pět let od smrti našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana Jaroslava Rulfa. Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami

VÝROČÍ
92 let – Věra Koudelková, Jiřina Ďurďová, Stanislav Hlubuček
91 let – Vlasta Nedvědová, Marie Čepeláková
90 let – Jiřinka Mokrá, Růžena Hejdová, Karolína Dékányová
85 let – MUDr. Václav Pavlíček, Hana Šilhánová, Božena Opočenská, Libuše Škaloudová, Jiří Votoček, Olga Brožová, Jiřina Fantová, Věra Horáková, Vratislav Beran, Marta Dostrašilová
80 let – Marie Toulová, Věra Pivokonská, Josef Zikmund, Anna Konejlová, Marie Schmidtová, Eliška Drncová, Jiřina Pospíchalová, Věra Hančová, Anna Holajová
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti rady města. Všem jmenovaným gratulujeme.)

ZEMŘELI
* 27. 3. Otakar Valšík, nedožitých 86 let, Dolánky u Turnova
* 28. 3. Boleslav Brodský, 69 let, Turnov
* 31. 3. Vladimír Špaček, 90 let, Turnov
* 6. 4. Blažena Šálková, nedožitých 90 let, Turnov
* 6. 4. Karel Kněbort, nedožitých 71 let, Smrčí, Mírová pod Kozákovem
* 7. 4. Marcela Reslová, nedožitých 60 let, Daliměřice, Turnov
* 9. 4. František Příhoda, 88 let, Daliměřice, Turnov
* 12. 4. Jarmila Havlová, 59 let, Turnov
* 11. 4. Vlasta Šichová, nedožitých 88 let, Turnov
* 14. 4. Jaroslava Brodská, nedožitých 82 let, Roudný, Karlovice
* 15. 4. Naděžda Lachmanová, 74 let, Všeň
* 17. 4. Vlasta Staňková, 96 let, Daliměřice, U lip, Turnov
* 21. 4. Jiří Egert, nedožitých 82 let, Turnov
* 22. 4. Josef Šlechta, 92 let, Roudný, Karlovice
* 24. 4. Jana Vokřínková, nedožitých 80 let, Hruštice, Turnov
* 24. 4. Marie Steuletová, nedožitých 70 let, Turnov
* 24. 4. Jiří Šoljak, nedožitých 78 let, Malá Skála
* 27. 4. Lubomír Knöbl, nedožitých 80 let, Bělá, Bukovina
* 27. 4. Vojtěch Renner, 78 let, Turnov, Výšinka
* 30. 4. Jaroslava Baudysová, 71 let, Granátová ul., Turnov
* 2. 5. Zdeněk Jírů, 55 let, Diamantová ul., Turnov
* 2. 5. Alois Vrzal, nedožitých 64 let, Pěnčín
* 3. 5. Josef Míchal, 90 let, Mašov
* 7. 5. Miloslava Bernatová, 91 let, Lestkov
Souhlas se zveřejněním potvrdíte v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.

ČESKÉ MODELÁŘE OPUSTIL NEJDÉLE SLOUŽÍCÍ NÁČELNÍK
V neděli 6. května nás opustil Jaroslav Fapšo (74), ve kterém turnovská ale i celorepubliková modelářská obec ztratila jednoho ze svých nejzasloužilejších členů. Již jako patnáctiletý podepsal společně s Aloisem Drahokoupilem za Turnov zakládací listinu Celostátní skupiny lodních modelářů při tehdejším Svazarmu.
Roku 1959 se tohoto aktu účastnili zástupci z Prahy, Kolína a Brandýsa nad Labem a Turnov se tak může pyšnit klíčovou rolí ve vzniku tohoto dodnes populárního sportu.
Jaroslav Fapšo převzal v roce 1970 vedení turnovského klubu, které vykonával aktivně bez ustání až do posledních dní, takže se stal bezkonkurenčně nejdéle sloužícím náčelníkem v České republice. Vedle organizační činnosti byl také aktivním závodníkem, mnohonásobným mistrem republiky i jejím reprezentantem.
Dokonce se stal držitelem národního rekordu v modelech rychlostních lodí se spalovacím motorem a pohonem lodním šroubem. Závodů se účastnil prakticky do konce svého života a i mezi o celé generace mladší konkurencí se díky své zkušenosti umísťoval na čelných místech. Zároveň pomohl nesčetnému množství lidí při konstrukci a výrobě jejich vlastních modelů. Díky jeho letité práci a aktivní činnosti se dnes mohou turnovští modeláři pyšnit úspěchy na světové úrovni.
Náčelníku, nezapomene, čest Tvojí památce!
Marek Fapšo, Jan Jakubec

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.