ČERVENCOVÁ A SRPNOVÁ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

0

Pravidelnou rubriku uvádíme trojím poděkováním: Rády bychom touto cestou poděkovaly všem, kteří se přišli s naší maminkou Hanou Maierovou rozloučit do sálu KC Střelnice. Děkujeme i těm, kteří na místě být nemohli a byli s námi v těchto těžkých dnech alespoň v myšlenkách a v srdcích. Upřímně děkujeme všem, kteří se ochotně a s obrovským nasazením podíleli na přípravách posledního rozloučení. V neposlední řadě chceme poděkovat všem sestrám a lékařům, kteří se o maminku pečlivě starali v průběhu jejích posledních dní. Dcery Hana a Lenka s rodinami

* Chtěla bych touto cestou opravdu velmi poděkovat celému kolektivu v Domově důchodců Pohoda v Turnově za vstřícný přístup, laskavost, trpělivost při každodenní péči a vlídná slova, kterými jste pečovali o našeho milovaného Pavla Hnyka až do poslední chvíle. Velké DÍKY za Vaši obětavou a namáhavou práci! Dcera Ivana Kadlecová s rodinou

* Děkujeme touto cestou lékařům a sestrám interního oddělení a následné péče turnovské nemocnice za vzornou péči o pana Břetislava Šámala. Rodina

GRATULACE
* 4. srpna oslavila naše milovaná maminka, babička a prababička, paní Marie Halešová z Hruštice 91 let.
Děkujeme za případnou gratulaci nebo návštěvu. Hodně zdraví a pohody do dalších let přejí synové s rodinami

* Dne 7. srpna oslavila naše šťastná prababička, paní Marie Dědečková z Příšovic 80 let. Babi, šetři se, stále tě potřebujeme. Tvá milující rodina

* V těchto letních dnech se dožívá významného životního jubilea pan František Horák ze Svijan. Jeho celý život je spjatý se svijanským pivovarem a pokračuje stále, i když už je na zaslouženém odpočinku. Přejeme Ti, Františku, pevné zdraví, pohodu, hodně veselých přátel, hodně naježděných cyklistických výletů!

VZPOMÍNKY
* Dne 6. srpna uplynulo již šest let, co nás náhle opustil bez jediného slova rozloučení, náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, pan KAREL MARYŠKA. S láskou stále vzpomínají manželka, dcera Zlatka s rodinou, syn Pavel s dcerou Maruškou, vnuk Milan s rodinou a vnuk Dominik s rodinou

VÝROČÍ
96 let – Vlastimil Malý
93 let – Libuše Dvořáková, Jaroslav Novotný
92 let – Bohumila Zrcková
91 let – Marie Halešová
90 let – Bohuslav Dubenský, Josef Drahoňovský
85 let – Věra Burjánková, Marie Šulcová, Ludmila Petrivová, Zdeňka Beranová, Stanislav Houser
80 let – Věra Řeháková, Jaroslava Židová, Přemysl Honsejk
(Zveřejněno ve spolupráci s komisí pro občanské záležitosti Rady města Turnova. Všem jmenovaným gratulujeme. V době koronavirové pandemie je osobní gratulování k výročí zásadně omezeno.)

ZEMŘELI
* 9. 7. Magdalena Hnátková, 72 let, Ohrazenice
* 9. 7. Miroslav Podzimek, 68 let, Turnov
* 9. 7. Bohumil Kolář, 81 let, Troskovice
* 12. 7. Pavel Hnyk, 84 let, Turnov
* 14. 7. Ludmila Havlová, nedožitých 78 let, Skalany
* 12. 7. Jiří Ježek, 78 let, Turnov
* 14. 7. Jana Kudrnáčová, 82 let, Turnov
* 15. 7. Jaroslava Čihulková, 86 let, Turnov
* 14. 7. Božena Balatková, rozená Žantová, 91 let, Klokočí
* 20. 7. Josef Simandl, nedožitých 87 let, Turnov
* 20. 7. Jan Polívka, 71 let, Turnov, Károvsko
* 22. 7. Marie Černá, 80 let, Turnov
* 23. 7. Zbyněk Varcl, 91 let, Turnov
* 25. 7. Jiří Dvořák, 91 let, Mašov
* 26. 7. PhDr. Hana Maierová, 67 let, Turnov
* 30. 7. Terezie Šimůnková, 77 let, Turnov
* 1. 8. Zdeněk Šmiraus, 63 let, Ktová
* 2. 8. Marie Rakowská, 89 let, Bukovina, Mírová pod Kozákovem
* 3. 8. Ing. Jiří Mejzr, 82 let, rodák z Turnova
* 5. 8. Božena Opočenská, 88 let, Turnov – Daliměřice
Podpisové archy, kde podpisem potvrdíte souhlas se zveřejněním, jsou v Pohřební službě Křelina, Turnov, tel. 481 321 398.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.