VŠEŇ TRADICE DRŽÍ

0

„Chodíme pravidelně, jen vloni se kvůli koronaviru a omezením v pohybu nešlo, jinak se na Všeni Tříkrálová koleda koná každý rok,“ přibližuje místostarostka Monika Poláchová, která ve čtvrtek 6. ledna dostala na starost jednu ze čtyř skupinek dětí, které procházely napříč obcí. „Chceme lidi hlavně potěšit, což je důležité především v dnešní době, kdy se někteří cítí osamělí. Projdeme Všení, Ploukonicemi i osadou Mokrý. Myslím, že lidé tuhle aktivitu vesměs vítají, někde už čekají, v jednom domě jsme dostali plnou tašku čerstvě napečených koblih, aby měly všechny děti ve škole, je to hodně milé,“ doplňuje místostarostka. Z obecního úřadu všechny děti dostanou drobný dárek, peníze, které se ve sbírce vyberou, jsou věnovány na charitu, když zbyde víc, tak obec koupí něco do školy, nebo uspořádá pro děti výlet.

„Tříkrálová koleda má návaznost na divadelní obchůzkové hry o narození Krista. Původně na koledu chodily děti za doprovodu kantorů, později také ministranti s kostelníkem, kteří kropili příbytky svěcenou vodou, světnice vykuřovali kadidlem, aby jejich obyvatelé byli po celý rok chráněni před nemocemi a zlými silami. Na počátku 20. století převzaly úlohu těchto koledníků děti. Slavnostní kolorit prvního lednového svátku, kdy se v domech rozsvěcovaly tříkrálové svěcené svíce, aby se prosvětlovala budoucnost, se stal živnou půdou pro velký počet pranostik, pověr a magických praktik. Velký význam se třeba připisoval svěcené tříkrálové vodě. Kropili jí stromy, aby daly úrodu, obydlí i stáje, aby byly ochráněny před neštěstím. Před spaním se svěcené vody napili všichni v domě, aby byli zdraví,“ vysvětluje etnografka turnovského muzea Vladimíra Jakouběová.
Jak doplnila, kolední obchůzku konají děti v dlouhých bílých košilích s papírovými korunami na hlavách, které jsou připomínkou králů-darovníků. Na dveře domů píší posvěcenou křídou zkratku K † M † B † nebo latinsky C † M † B † formuli požehnání – Kristus požehná tomuto domu. To platí vždy na celý rok, proto se za třetí křížek píše letopočet. Ty tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha svatého.

Snímky jsou z Tříkrálové koledy ve Všeni

Děti ze ZŠ Všeň

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.