SUPER DEN ARCHITEKTURY

0

Již po čtvrté se Turnov přihlásil k celorepublikovému říjnovému festivalu Den architektury, který v letošním roce probíhá od 1. do 7. října. Tématem letošního ročníku byly dopravní spojnice a připomenutí architekta Jana Kotěry, zakladatele moderní architektury, od jehož narození letos v prosinci uplyne 150 let.

V Turnově byla na sobotu 2. října připravena procházka bývalou židovskou čtvrtí, kde se návštěvníci měli možnost seznámit s její historií, současností i výhledem do budoucnosti. Bohatý program začal ve 14.00 hodin v synagoze v Krajířově ulici. Jan Kotěra byl připomenut malou výstavkou jeho nejznámějších děl včetně realizovaného domu v Turnově, který navrhl pro akademického malíře Karla Vika.
Více než pět desítek návštěvníků bylo seznámeno s historií židovského osídlení v Turnově i dle pramenů čtvrté, do současnosti dochované synagogy. Připomenuty byly i Stolpersteiny – Kameny zmizelých, které se v Turnově postupně umisťují.

Starosta města Tomáš Hocke, který spolupracoval na projektu a podílel se na obnově synagogy, návštěvníky seznámil s průběhem oprav. Návštěvníci se zájmem sledovali jednotlivé fotografie z obnovy této kulturní památky. Následně arch. Václav Hájek promítl historické fotografie bývalého turnovského kina na Trávnicích. Poté již následovala vycházka bývalou židovskou čtvrtí s výkladem o jednotlivých domech v Krajířově a Palackého ulici. Účastníci měli možnost projít a seznámit se s domem židovského číslování II, dnes čp. 473, který patřil k nejrozsáhlejším objektům bývalého ghetta. Zajímavostí tohoto domu je nejen jeho stavební vývoj, ale i že v roce 1857 v tomto domě žily čtyři rodiny, dvě židovské a dvě katolické.

Další zastávkou bylo prvorepublikové kino na Trávnicích, hodnotná stavba z pohledu architektury, která byla dokončena v roce 1930. Kino vzniklo na místě po zbořeném bývalém židovském domě č. XVI. (čp. 488). V kině se promítalo až do roku 1990. V roce 2001 koupil budovu od města tehdejší radní Vítězslav Sekanina, ale jeho záměry se nepodařilo uskutečnit a budova chátrala. V současné době má budova nového majitele, Jindřicha Svobodu, který zde chce vybudovat muzeum automobilových veteránů. Účastníci akce měli možnost si celou budovu projít, prohlédnout si vizualizaci projektu a dozvědět se plno zajímavostí. Bohužel na rekonstrukci ještě stále není k dispozici stavební povolení, práce by snad mohly začít v příštím roce.
Mnozí účastníci zavzpomínali na kino v době jeho plného provozu, na své zážitky z mládí i první lásky, které zde prožívali.

Autorka textu při uvítání účastníků setkání v synagoze

Starosta T. Hocke s arch. Hájkem

Poslední zastávkou byla budova městského divadla, které vzniklo již v roce 1874 jako třetí kamenné divadlo v Čechách. Divadlo bylo postaveno na přání místních ochotníků Občanskou záložnou a půjčovnou, která stavěla svou budovu, dnešní hotel Slavii. Záložna tak budovu divadla postavila ve dvoře a do divadla se chodilo přes dvůr záložny z Hluboké ulice. Starosta T. Hocke účastníky seznámil se schválenou dostavbou divadla podle návrhu arch. Josefa Pleskota. Návštěvníci si mohli prohlédnout i druhou vizualizaci navrhované dostavby od dalšího renomovaného arch. Ladislava Lábuse. Starosta vysvětlil, proč byla dána přednost netradičnímu návrhu J. Pleskota. Zároveň se zmínil o architektonických soutěžích i současných finančních problémech obcí v souvislosti s investicemi. Na stavbu divadlo již bylo vydáno stavební povolení, stavět se ale bude pouze za předpokladu získání dotace.

Zmíněna byla i bývalá kaplička na Trávnicích se soškou P. Marie Trávnické, která měla Turnovany chránit před povodněmi. Po jejím zboření byla soška nejdříve umístěna v kostele sv. Mikuláše a nyní se nachází v presbytáři kostela sv. Františka s Assisi. „Možná je to výzva zase ji někdy v budoucnu vrátit do města,“ dodal starosta.
Poděkování za hezké odpoledne patří jak jemu, tak také arch. Václavu Hájkovi a Miroslavu Hlouškovi. Dále pak Kamilu Tyrychtrovi a Jindřichu Svobodovi, že pro účastníky vycházky otevřeli svoje objekty.
Přálo i počasí, návštěvníci odcházeli spokojeni.
Republikový Den architektury organizuje spolek KRUH pod záštitou České komory architektů.
(Zdroj: Eliška Gruberová, Turnovské památky a cestovní ruch, foto: TvA)

Procházka židovskou čtvrtí…

…zastavení ve starém kině

…před divadlem

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.