PANIKA BYLA ZBYTEČNÁ, ŠLO JEN O CVIČENÍ

0

V úterý 3. listopadu po 14. hodině došlo v prostoru bývalého lokomotivního depa na nádraží Českých drah v Turnově při přečerpávání cisteren k úniku kyseliny dusičné. Jde o prudce jedovatou látku, její vdechnutí končí většinou smrtí. Proto byly zalarmovány jednotky hasičů z celého kraje, kontaktován byl krizový štáb města, který jednal o evakuaci obyvatel prostoru kolem Nádražní, Přepeřské ulice a Ohrazenic. K tomu naštěstí nemuselo dojít, protože šlo POUZE o cvičení. Mírná panika, kterou v Nádražní ulici vozidla hasičů se zapnutými majáky způsobila, byla zbytečná. Nicméně, na možnost havárie nepředvídatelných rozměrů v prostoru nádraží je poukazováno často, je dobře, že si tuto událost mohly jednotky integrovaného záchranného systému vyzkoušet „nanečisto“.

n200911042007_rep_244_09_hasiciPodle mluvčí hasičů Ivy Michalíčkové se cvičení zúčastnili profesionálové z Turnova, Semil a Liberce, na místě byla jednotka drážních hasičů a jednotky dobrovolných hasičů z Turnova, Všeně, Hrubé Skály a Příšovic. Z techniky bylo nasazeno osm cisternových automobilových stříkaček, technický automobil, protichemický a velitelský kontejner. „Hasiči si prakticky procvičili dodávku vody pro tvorbu vodní clony, která slouží k omezení šíření unikajících par, a provoz dekontaminační sprchy. Dále v dýchací technice a protichemických oblecích uzavřeli netěsnosti v plášti kotlového vozu. Metodicky procvičili přečerpávání nebezpečné látky do náhradní cisterny,“ přiblížila cvičení Michalíčková. Pro řízení jednotlivých činností byl na místě zřízen štáb velitele zásahu. Vyzkoušeno bylo také spojení a součinnost s krizovým štábem města, pouze metodicky bylo provedeno varování obyvatelstva pomocí elektronických sirén, městské policie a vysílání rozhlasových stanic.

n200911042008_rep_245_09_hasici„Cvičení tohoto typu lze jen přivítat, k podobné závažné události může dojít kdykoli. Ze strany města byl uskutečněn kontakt s krizovým pracovištěm, prověřili jsme spojení s pracovníky krizového řízení, vše fungovalo, jak má,“ shrnul Zdeněk Fišer, tajemník Bezpečnostní rady města Turnov. Podle něho má radnice vypracován i systém varování obyvatelstva. Jednak je to standardní zvuk sirén, jejichž zkouška probíhá pravidelně každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin, v případě vážného ohrožení může mít siréna i kolísavý dlouhodobý tón. „V případě, že občan tento zvuk sirény uslyší, měl by se sám zajímat, co se stalo. Může telefonovat na radnici nebo na policii, měl by si pustit rádio, město má k dispozici minimálně čtyři mobilní tlampače na automobilech, které by křižovaly postiženou oblast. V zátopové oblasti jsou k dispozici mluvící sirény, které by byly také zapojeny do systému varování obyvatel,“ vyjmenoval Fišer opatření, která má město pro tyto případy připravené.

n200911042008_rep_246_09_hasici

n200911042008_rep_247_09_hasici

n200911042008_rep_248_09_hasici

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.