NAUČNÁ STEZKA JOSEFA PEKAŘE A ZÁŘIJOVÉ OSLAVY

0

Letošní jaro mělo být mj. ve znamení velké akce k připomínce 150. výročí narození významného českého historika Josefa Pekaře (1870-1937), rodáka z Malého Rohozce. Pekař byl svého času rektorem Karlovy univerzity, po abdikaci TGM ze zdravotních důvodů v roce 1935 se o něm dokonce hovořilo jako o jednom z kandidátů na prezidenta republiky.

Letošní jarní akce musela být bohužel ze známých důvodů odvolána, v polovině května byla tedy alespoň dokončena instalace naučné stezky, která začíná v Dolánkách a končí na hřbitově v Jenišovicích, kde je Josef Pekař pochován. A intenzivně je připravována akce v náhradním podzimním termínu.

V pátek 22. května, pár dnů po osazení posledních panelů nové Naučné stezky Josefa Pekaře, byla tato stezka neoficiálně otevřena. Stalo se tak putováním učitele turnovského gymnázia Pavla Mlejnka, Lukáše Berndta z Rohozeckého okrašlovacího spolku a asi desítky studentů gymnázia. Ti prošli celou stezkou z Dolánek až do Jenišovic.

Na podrobnosti projektu jsme se zeptali jednoho z organizátorů, Pavla Mlejnka, učitele dějepisu na turnovském gymnáziu.

* Kde zájemci najdou další informace k naučné stezce?
Naučná stezka Josefa Pekaře je vytyčena novou zelenou turistickou trasou Klubu českých turistů a vede z Dolánek malebným Vazoveckým údolím přes Malý Rohozec do Jenišovic. Od počátku o jejím vzniku průběžně informujeme na facebookovém profilu oslav 150. výročí narození Josefa Pekaře (viz ZDE). K tisku připravujeme informační leták, dále má stezka díky dr. Ivu Navrátilovi samostatný sektor na webových stránkách Pekařovy společnosti Českého ráje (http://www.pekar.turnov.cz/stezka/stezka.htm), v letošních sezonních Turistických novinách by se měl o ní a Josefu Pekařovi objevit článek. O naučnou stezku rovněž projevila zájem místní komunita geocacherů, zvažujeme o výrobě turistické vizitky či známky. Snažíme se tedy projekt co nejvíc propagovat.

Zastavení v Malém Rohozci Na Černavě, kde bude v září odhalen pomník J. Pekaře

* Naučná stezka vede z Dolánek k Pekařově hrobu v Jenišovicích…
Ano. Dolánky jsou skvělým dopravně dostupným turistickým uzlem, kterého jsme chtěli využít. Zároveň jsme chtěli přivést turisty do trochu opomíjeného Vazoveckého údolí, které leží na cestě z Dolánek k Malému Rohozci. Sám Josef Pekař se ve svém rozsáhlém vědeckém díle věnoval osobnosti doláneckého písmáka a rychtáře Josefa Dlaska, který je navíc pohřben pár metrů od něj na jenišovickém hřbitově. Právě proto stezka začíná prvním panelem umístěným naproti Dlaskovu statku u Rakoušova sroubku.

* Kdo je autorem textů a autorem grafického pojetí?
Na textech vzdělávacích panelů stezky se podíleli: Lukáš Berndt, Jan Bubal, Miroslav Cogan, Jaroslav Egert, Marek Fapšo, Lenka Křížová, David Marek a moje maličkost. Poslední dva jmenovaní jsme pak texty finálně upravovali ve spolupráci s grafikem firmy ERVE design Martinem Veselým, se kterým rovněž spolupracujeme na propagačním letáku, aby k sobě vše graficky ladilo. Kresby a mapky jsou z dílny turnovského ilustrátora Jiřího Lode. Použité fotografie pocházejí z archivu rodiny Pekařovy, Muzea Českého ráje v Turnově, archivu Národního muzea a soukromého archivu Jana Bubala.

* Můžete ještě sdělit více k samotným připravovaným oslavám?
Projekt oslav jubilea Josefa Pekaře inicioval Rohozecký okrašlovací spolek již v roce 2017. Spolek nejprve oslovil a pro tuto myšlenku získal turnovské kulturní organizace (Muzeum Českého ráje, Knihovna Antonína Marka, Pekařova společnost Českého ráje, Spolek rodáků a přátel Turnova), našel podporu v podnikatelském sektoru (Pivovar Rohozec, Zikuda vodohospodářské stavby, 3D tiskárna Turnov, Autodoprava Sláma, Tiskárna Apromotions atd.), navázal spolupráci s městem Turnov, Libereckým krajem a obcí Jenišovice. Do projektu se podařilo angažovat také Gymnázium Turnov a Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Ze zástupců výše uvedených institucí a spolků vznikl přípravný výbor oslav, který se pak po dva roky pravidelně scházel a pracoval na přípravách velkolepé a důstojné připomínkové akce plánované původně na sobotu 18. dubna tohoto roku.

* Kdo hradí náklady a v jaké jsou výši?
Finanční zajištění akce je realizováno díky dotacím od různých subjektů (město Turnov, Liberecký kraj, Ministerstvo kultury ČR, Škoda Auto, a. s., Nadace B. J. Horáčka) a díky dobrovolnické a filantropické činnosti členů přípravného výboru a institucí, které reprezentují, a za nefinanční pomoci ze strany turnovských podnikatelů. Náklady jsou v řádu několika desítek tisíc korun.

…u Pekařova hrobu v Jenišovicích

* Je už známý náhradní podzimní termín akce a případě další podrobnosti?
Vedle naučné stezky a nové turistické trasy nechal přípravný výbor vyrazit speciální sérii 150 kusů pamětních medailí podle návrhu absolventky SUPŠ Rozárie Poslušné z Malého Rohozce. Ve spolupráci s rohozeckým pivovarem vzniklo pět tisíc pivních tácků, které osobu historika Pekaře představí všem hostům restaurací, kde se podává rohozecké pivo. V půli března 2020 vyšlo speciální číslo vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám celé věnované právě Josefu Pekařovi. Na obsahu sborníku se podílelo několik členů našeho přípravného výboru. Historik David Marek se svými spolupracovníky z Muzea Českého ráje také připravil podzimní výstavu (10. 9.–15. 11.) „Josef Pekař a Josef Vítězslav Šimák v zajetí múz – nehistorická výstava k výročí narození známých historiků“.
Vrcholem posunutých oslav – zatím pracujeme s termínem sobota 26. září – bude odhalení pomníku profesora Pekaře v Malém Rohozci Na Černavě. Během dne oslav se návštěvníci můžou těšit na přednášku Dr. Marka Fapšo o životě a díle Josefa Pekaře, na promítání filmu režisérky Jany Tomsové z roku 2005 „Historik Josef Pekař“ o našem slavném rodákovi, na speciální dárkové pivo dvanáctistupňový ležák „Pekařova stopadesátka“, na premiérové provedení hudební skladby „Pohled do starobyla“ od turnovského skladatele Martina Hyblera a na zajímavé hosty z kulturní, politické a akademické obce. Po naučné stezce by měl projít průvod z Dolánek do Jenišovic ke hrobu rohozeckého rodáka, kde po recitaci Seifertovy básně „Návrat“ proběhne pietní akt a pokládání věnců…

* Tak se budeme těšit, že tuto akci již nic nepřekazí…

O premiéře filmu „Historik Josef Pekař“ v Turnově v roce 2005 čtěte ZDE.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.