NAUČNÁ STEZKA JOSEFA PEKAŘE A ZÁŘIJOVÉ OSLAVY

3

Letošní jaro mělo být mj. ve znamení velké akce k připomínce 150. výročí narození významného českého historika Josefa Pekaře (1870-1937), rodáka z Malého Rohozce. Pekař byl svého času rektorem Karlovy univerzity, po abdikaci TGM ze zdravotních důvodů v roce 1935 se o něm dokonce hovořilo jako o jednom z kandidátů na prezidenta republiky.

Letošní jarní akce musela být bohužel ze známých důvodů odvolána, v polovině května byla tedy alespoň dokončena instalace naučné stezky, která začíná v Dolánkách a končí na hřbitově v Jenišovicích, kde je Josef Pekař pochován. A intenzivně je připravována akce v náhradním podzimním termínu.

V pátek 22. května, pár dnů po osazení posledních panelů nové Naučné stezky Josefa Pekaře, byla tato stezka neoficiálně otevřena. Stalo se tak putováním učitele turnovského gymnázia Pavla Mlejnka, Lukáše Berndta z Rohozeckého okrašlovacího spolku a asi desítky studentů gymnázia. Ti prošli celou stezkou z Dolánek až do Jenišovic.

Na podrobnosti projektu jsme se zeptali jednoho z organizátorů, Pavla Mlejnka, učitele dějepisu na turnovském gymnáziu.

* Kde zájemci najdou další informace k naučné stezce?
Naučná stezka Josefa Pekaře je vytyčena novou zelenou turistickou trasou Klubu českých turistů a vede z Dolánek malebným Vazoveckým údolím přes Malý Rohozec do Jenišovic. Od počátku o jejím vzniku průběžně informujeme na facebookovém profilu oslav 150. výročí narození Josefa Pekaře (viz ZDE). K tisku připravujeme informační leták, dále má stezka díky dr. Ivu Navrátilovi samostatný sektor na webových stránkách Pekařovy společnosti Českého ráje (http://www.pekar.turnov.cz/stezka/stezka.htm), v letošních sezonních Turistických novinách by se měl o ní a Josefu Pekařovi objevit článek. O naučnou stezku rovněž projevila zájem místní komunita geocacherů, zvažujeme o výrobě turistické vizitky či známky. Snažíme se tedy projekt co nejvíc propagovat.

Zastavení v Malém Rohozci Na Černavě, kde bude v září odhalen pomník J. Pekaře

* Naučná stezka vede z Dolánek k Pekařově hrobu v Jenišovicích…
Ano. Dolánky jsou skvělým dopravně dostupným turistickým uzlem, kterého jsme chtěli využít. Zároveň jsme chtěli přivést turisty do trochu opomíjeného Vazoveckého údolí, které leží na cestě z Dolánek k Malému Rohozci. Sám Josef Pekař se ve svém rozsáhlém vědeckém díle věnoval osobnosti doláneckého písmáka a rychtáře Josefa Dlaska, který je navíc pohřben pár metrů od něj na jenišovickém hřbitově. Právě proto stezka začíná prvním panelem umístěným naproti Dlaskovu statku u Rakoušova sroubku.

* Kdo je autorem textů a autorem grafického pojetí?
Na textech vzdělávacích panelů stezky se podíleli: Lukáš Berndt, Jan Bubal, Miroslav Cogan, Jaroslav Egert, Marek Fapšo, Lenka Křížová, David Marek a moje maličkost. Poslední dva jmenovaní jsme pak texty finálně upravovali ve spolupráci s grafikem firmy ERVE design Martinem Veselým, se kterým rovněž spolupracujeme na propagačním letáku, aby k sobě vše graficky ladilo. Kresby a mapky jsou z dílny turnovského ilustrátora Jiřího Lode. Použité fotografie pocházejí z archivu rodiny Pekařovy, Muzea Českého ráje v Turnově, archivu Národního muzea a soukromého archivu Jana Bubala.

* Můžete ještě sdělit více k samotným připravovaným oslavám?
Projekt oslav jubilea Josefa Pekaře inicioval Rohozecký okrašlovací spolek již v roce 2017. Spolek nejprve oslovil a pro tuto myšlenku získal turnovské kulturní organizace (Muzeum Českého ráje, Knihovna Antonína Marka, Pekařova společnost Českého ráje, Spolek rodáků a přátel Turnova), našel podporu v podnikatelském sektoru (Pivovar Rohozec, Zikuda vodohospodářské stavby, 3D tiskárna Turnov, Autodoprava Sláma, Tiskárna Apromotions atd.), navázal spolupráci s městem Turnov, Libereckým krajem a obcí Jenišovice. Do projektu se podařilo angažovat také Gymnázium Turnov a Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Ze zástupců výše uvedených institucí a spolků vznikl přípravný výbor oslav, který se pak po dva roky pravidelně scházel a pracoval na přípravách velkolepé a důstojné připomínkové akce plánované původně na sobotu 18. dubna tohoto roku.

* Kdo hradí náklady a v jaké jsou výši?
Finanční zajištění akce je realizováno díky dotacím od různých subjektů (město Turnov, Liberecký kraj, Ministerstvo kultury ČR, Škoda Auto, a. s., Nadace B. J. Horáčka) a díky dobrovolnické a filantropické činnosti členů přípravného výboru a institucí, které reprezentují, a za nefinanční pomoci ze strany turnovských podnikatelů. Náklady jsou v řádu několika desítek tisíc korun.

…u Pekařova hrobu v Jenišovicích

* Je už známý náhradní podzimní termín akce a případě další podrobnosti?
Vedle naučné stezky a nové turistické trasy nechal přípravný výbor vyrazit speciální sérii 150 kusů pamětních medailí podle návrhu absolventky SUPŠ Rozálie Poslušné z Malého Rohozce. Ve spolupráci s rohozeckým pivovarem vzniklo pět tisíc pivních tácků, které osobu historika Pekaře představí všem hostům restaurací, kde se podává rohozecké pivo. V půli března 2020 vyšlo speciální číslo vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám celé věnované právě Josefu Pekařovi. Na obsahu sborníku se podílelo několik členů našeho přípravného výboru. Historik David Marek se svými spolupracovníky z Muzea Českého ráje také připravil podzimní výstavu (10. 9.–15. 11.) „Josef Pekař a Josef Vítězslav Šimák v zajetí múz – nehistorická výstava k výročí narození známých historiků“.
Vrcholem posunutých oslav – zatím pracujeme s termínem sobota 26. září – bude odhalení pomníku profesora Pekaře v Malém Rohozci Na Černavě. Během dne oslav se návštěvníci můžou těšit na přednášku Dr. Marka Fapšo o životě a díle Josefa Pekaře, na promítání filmu režisérky Jany Tomsové z roku 2005 „Historik Josef Pekař“ o našem slavném rodákovi, na speciální dárkové pivo dvanáctistupňový ležák „Pekařova stopadesátka“, na premiérové provedení hudební skladby „Pohled do starobyla“ od turnovského skladatele Martina Hyblera a na zajímavé hosty z kulturní, politické a akademické obce. Po naučné stezce by měl projít průvod z Dolánek do Jenišovic ke hrobu rohozeckého rodáka, kde po recitaci Seifertovy básně „Návrat“ proběhne pietní akt a pokládání věnců…

* Tak se budeme těšit, že tuto akci již nic nepřekazí…

O premiéře filmu „Historik Josef Pekař“ v Turnově v roce 2005 čtěte ZDE.

Sdílet

Autor článku

3 komentáře

  1. katka.poslusna@email.cz

    pěkná reportáž a hezké fotky. Škoda ale, že si autor reportáže nebo pan učitel Mlejnek neověřili, jak zní správné jméno RozáLie Poslušné…. Jde sice jen jedno písmeno, nicméně oba literárně zkušení autoři článku určitě vědí, jak byť jedno písmeno dokáže změnit celé slovo. A správně uváděná jména jsou jedním ze znaků novinářské profesionality….

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.