28. ŘÍJEN 2016 V TATOBITECH, NA VYSKŘI A V TURNOVĚ

0

Letošní svátek vzniku samostatného Československa byl poznamenán na republikové úrovni rozkolem politické scény, obavou části občanů o samou podstatu demokracie, střetem o míru loajality k nedemokratickým, totalitním režimům či mírou svobody našich čelných představitelů setkávat se s kým chtějí, zvlášť je-li to držitel Nobelovy ceny míru. A do toho ještě velmi podivné okolnosti kolem (ne)udělení státního vyznamenání pro Jiřího Bradyho. I toto se promítlo do oslav 98. výročí vzniku republiky v našem regionu. Byť jen okrajově. Podívali jsme se do Tatobit, na Vyskeř a do Turnova.

VEČER OPERNÍCH ÁRIÍ V TATOBITECH 
V předvečer státního svátku ve čtvrtek 27. října proběhl ve vyprodaném sále kulturního domu v Tatobitech výjimečný koncert osmdesátičlenného Podkrkonošského symfonického orchestru pod vedením Graziana Sanvita. Operní árie zpívali sólisté Národního divadla v Praze a Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Sál má prý nejlepší akustiku v regionu. Výjimečnou atmosféru podtrhl spontánní dlouhotrvající potlesk publika, které si vynutilo několik přídavků. Koncert byl také koncipován jako pocta Petru Peškovi, známému kulturnímu činovníkovi, který byl u založení snad všech aktivit v obci za poslední čtvrtstoletí i mimo ni. Petr Pešek náhle nedávno odešel, jak ale bylo vidět i slyšet, jeho duch je stále přítomen!

201610302020_rep_185_016_28rijen

VYSKEŘ A JEJÍ KAPLIČKA
Zhruba padesátka lidí vystoupala v pátek 28. října dopoledne cestičkou lemovanou křížovou cestou ke kapličce sv. Anny nad Vyskří. Obec podle starosty Jana Kozáka získala dotaci Státního zemědělského intervenčního fondu a v celkové částce 600 tisíc korun nechala opravit všech čtrnáct zastavení křížové cesty. Tu turnovský vikář Václav Vlasák, který jednotlivým zastavením slavnostně požehnal, považuje za jedinečnou v celém kraji, která těžko snese nějaké srovnání. Jak doplnil starosta Vyskře, obec dlouhodobě usiluje o to, aby se kaplička stala jedním ze symbolů Českého ráje. „Postupně jsme vykoupili pozemky kolem kapličky, lesní porost bude po dohodě s CHKO postupně odtěžen a vrchol zůstane holý, jako býval dříve. Možná se nám podaří kapličku i v noci nasvítit. Pro obyvatele Vyskře a širokého okolí je to symbol domova, ve kterém se vzájemně propojují věci světské i duchovní,“ uzavřel starosta Kozák.

201610302020_rep_186_016_28rijen

28. ŘÍJEN V TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH
Oslavy svátku vzniku republiky se v Turnově letos odehrávaly na třech místech. Ve 13.00 hodin se otevřely brány technických služeb u železniční zastávky. Na Den otevřených dveří sem i přes nepřízeň počasí dorazily desítky lidí. Na dvoře byla vystavena většina používané techniky, což podle ředitele Libora Preislera představuje hodnotu kolem 30 mil. Kč. Firma pro město a jeho okolí zajišťuje svoz komunálního odpadu, opravy 80 kilometrů místních komunikací, údržbu sedmi hřbitovů, opravy veřejného osvětlení, spravuje sběrný dvůr, kompostárnu ad. Technické služby Turnov mají 46 zaměstnanců, dosahují ročního obratu ve výši 42 mil. Kč. V areálu v Sobotecké ulici sídlí 20 let. Od ledna příštího roku vznikne ještě druhá podobná organizace města – Turnovské odpadové služby, jejíž vznik si vynutila novela zákona o veřejných zakázkách. Obě společnosti budou i nadále ve stoprocentním vlastnictví města.

201610302020_rep_187_016_28rijen

SVÁTEK REPUBLIKY V DIVADLE
Tradičně se v Turnově 28. října koná slavnostní setkání v městském divadle, v rámci kterého jsou předávána nejvyšší ocenění města. Letos se slavnostní večer, kterému předcházelo pietní setkání u pomníku ve Skálově ulici, uskutečnil již po šestadvacáté. Všechny ročníky uváděla Eva Kordová. Ta připomněla, že každý uplynulý ročník byl něčím výjimečný a zajímavý. Letos byl svátek republiky poznamenán obavami o křehké základy demokracie. „Dějiny učí, že demokracie bez hodnot se snadno promění ve zjevnou nebo kamuflovanou totalitu… Bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze dělat politiku opravdovou, demokratickou a lidovou,“ citovala Kordová myšlenky Jana Pavla II. a TGM. Své úvodní vystoupení zakončila citátem, který se zdá být v dnešní době hodně aktuální: Tupost, malost a arogance moci mohou zvítězit za netečného přihlížení lhostejných…

201610302020_rep_188_016_28rijen

Nad 98. výročím vzniku Československa se zamýšlel také starosta města Tomáš Hocke. Ten si úvodem vzal na pomoc myšlenky Václava Havla na téma stát ve smyslu územního celku i společenství lidí. Poté starosta pokračoval na aktuální téma: „Drobný a nenápadný muž s mírumilovným poselstvím, jakým dalajlama je, dokázal během týdne rozložit naši politickou scénu budovanou 25 let. Myslím, že omluva nejvyšším představitelům velké Číny, handlování se státním vyznamenáním a různá prohlášení plná osobních invektiv, to dle mého nepřispívá k navázání tak potřebného pocitu pospolitosti ve společném státu,“ uvedl mj. starosta. Ten také připomněl nedávné krajské volby, kterých se sice v Turnově zúčastnilo více lidí, než byl celostátní průměr, přesto je na zamyšlenou, proč občané svého svobodného práva nevyužívají. Město se podle starosty v příštím roce více soustředí na opravy městského majetku a opravy komunikací, z velkých staveb to pravděpodobně bude zahájení opravy Nádražní ulice, chystá se oprava Palackého ulice, oprava a dostavba zázemí divadla a úprava prostor v budově městského úřadu ve Skálově ulici.

201610302020_rep_189_016_28rijen

ČESTNÉ OBČANSTVÍ, CENY OBCE A MEDAILE STAROSTY
Čestné občanství města obdržel Simon van der Kooij za vstřícnost, otevřenost, přátelskou náruč a připravenost vždy pomoci při partnerství Turnova a holandského Reeuwijku. Jak on sám při přebírání nejvyššího ocenění města připomněl, za poslední dvě desetiletí Turnov navštívil mnohokrát a byl svědkem, jak se z kdysi šedého města stalo krásné a prosperující místo. Partnerství Turnova a Reeuwijku vedlo k celé řadě společných projektů, zejména v 90. letech probíhala intenzivní výměna studentů, ale i různých spolků a kulturních pořadů. „Děkuji občanům Turnova za pohostinnost a laskavost, kterou mně vždy ve velké míře projevovali. Titul čestného občana města budu nosit s hrdostí a potěšením,“ řekl Simon van der Kooij.

201610302021_rep_190_016_28rijen

Ceny obce byly předány:
* MUDr. Vladimíru Eckertovi, lékaři a chirurgovi, který se významně zasadil o rozvoj turnovské nemocnice a také o výstavbu Domova důchodců Pohoda.
* MgA. Martinu Hyblerovi, Ph.D., skladateli, talentovanému hudebníkovi a sbormistrovi.
 
Medaile starosty obdrželi:
* 25. MEDAILE STAROSTY MĚSTA: Božena Zajíčková za její neúnavnou činnost spočívající v nespočtu výletů, přednášek a setkání seniorů, předsedkyni turnovské pobočky Svazu postižených civilizačními chorobami v České republice, člence komise pro občanské záležitosti.
 
26. MEDAILE STAROSTY MĚSTA: Jaroslav Kotek za vynikající činnost na hudebním poli, muzikantovi, hybné síle skupiny Mackie Messer Band, který pro Turnov a turnovskou synagogu znovuobjevil krásu židovské hudby, průvodce mladých hudebníků spojených v Messeráčku, dobrá duše turnovské Základní umělecké školy.
 
27. MEDAILE STAROSTY MĚSTA: Sergej Solovjev za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu, za činnost, která přinesla jeho osobě perzekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii.
 
28. MEDAILE STAROSTY MĚSTA: Michal Bernard (in memoriam) za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu v  80. letech, signatáři a organizátorovi pochodů Nezávislého mírového sdružení, za činnost, která přinesla jeho osobě perzekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii.

(Další snímky z oslav 28. října 2016 na Turnovsku najdete na Facebooku TvA – ZDE.)

201610302021_rep_191_016_28rijen

201610302021_rep_192_016_28rijen

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.