SPOR O JEDLI PŘED VALDŠTEJNEM (ANKETA)

0

Aktualizace 
Vážení, dovoluji si reagovat na článek, který byl zveřejněn v TvA a také v iDnes na téma pokácení jedle před hradem Valdštejn. Jsem obyvatelka Českého ráje a k Valdštejnu se při svých procházkách dostávám nejméně dvakrát za týden. Celý prostor před hradem byl již před dvěma lety tzv. upraven – bylo vykáceno nejméně 15 vzrostlých starých dubů. Jako důvod byla uvedena nepůvodnost dřevin. Celý prostor před hradem tak byl tzv. prosvětlen a výrazně se zvětšilo parkoviště. Přijďte se v sobotu nebo neděli podívat! Riziko pokuty za zákaz vjezdu je mizivé, a tak proč nevyjet až přímo k hradu, kde vzniklo tak pěkné parkovací místo… Ta velká jedle to trochu kazí a kdyby vyrostla, šlo by parkovat o dost hůř… Tak pryč s ní!..

Chceme skutečně Český ráj proměnit v jakýsi přírodní Disneyland, tak jak se to podařilo na Šumavě kolem Lipna? Čím snadnější přístup autem, tím více atrakcí ke konzumaci. A tak se na zrekonstruovaných cestách bez jediného hrbolku začali již prohánět první zákazníci půjčoven koloběžek, brzy přibudou jistě sportovci na kolečkových bruslích a zadlouho možná – je to atraktivní a v Praze je jich přebytek – segway. Přijedu, užiji a odjedu. To co je kolem mě příliš nezajímá, potřebuji vzrušení a zážitek. Městský způsob nakládání s městským veřejným prostorem.

Je toto jediná možnost, jak udržet atraktivitu Českého ráje a s ním spojená pracovní místa tisíců lidí? Můžeme stavět na geniu loci této krajiny – majestátnosti skal, ticha mezi nimi a krásou mohutných starých stromů. Můžeme nabídnout lék na pocuchané nervy v podobě kultivovaného ale pořád přírodního prostoru. Půjdete si odpočinout do nákupního centra nebo na klidnou procházku?
Půjdete po těžkém dni na cestu krásnou a bezpečnou, nebo budete muset být ve střehu před bikery, řítícími se kolem rychlostí, která bere dech?

Vše má své místo. Pojďme hledat, s čím si Český ráj chceme spojovat. Poloměstský park? Přírodní krajina? Nejstarší CHKO se Český ráj stal v roce 1955.

Já myslím, že ta stará, byť nepůvodní jedle k Valdštejnu patří. Je prostě krásná. Je to tak málo?
V sobotu 16. prosince od 13.30 hodin zveme všechny, kteří mají pocit, že jedle obrovská k Valdštejnu patří, na vánoční zpívání u valdštejnské jedle. Svojí podporu ji můžete i vyjádřit i tím, že jí během Vánoc ozdobíte hvězdou.
Za spolek Svosum I. Sadecká, ivetasadecka@seznam.cz

JEDLE NA VALDŠTEJNĚ ZNOVU V OHROŽENÍ
Pocházím z Turnova a bydlím 12 let v Kacanovech. Jeden z nejoblíbenějších cílů mých procházek je plácek s hospůdkou před mostem do hradu Valdštejn. Je to příjemné zákoutí, kde v parném létě lze spočinout, a dokonce si v lese koupit i občerstvení. V sezóně se tam pohybuje hodně turistů, mimo sezónu to je pak místo setkávání lidí z Turnova, Mašova a okolních vesnic. Za poslední dva roky bylo vykáceno několik krásných stromů, které tam zdobily prostranství a udržovaly lesní pohodu i na plácku. (Mimo jiné, těžebně velmi zajímavé kusy.) Dominující jedli tam někdo mohl vysadit tak před 15, max. 20 lety – nevím proč, ale prostě tam je.

Letos tam město rozestavělo kameny místo stromů, navezlo štěrk místo písčité cesty (šmýká to a vrže to jak blázen) a vlastně došlo k jakémusi zcivilizování toho přírodního plácku. S tím, že je tam teď méně stínu, takže se podařilo zatravnit zdevastovaný plácek až někdy hodně koncem léta. Je tam i pár prvků, které tam sice byly již dříve, ale nyní jsou mnohem ošklivější (bradla na kola, poněkud méně vkusné lavice a tak). Prostě propriety pro turisty.

Když letos na podzim opět vyšla od pana starosty Hockeho iniciativa pokácet další strom na tomto kouzelném prostranství, znovu mne to překvapilo. Strom, který jsme zachraňovali před dvěma lety, tam ještě je, ale někdo má znovu potřebu okolí lesního hradu přizpůsobit turistům bez ohledu na pravidelné lokální návštěvníky. Často se pohybuji po Českém ráji na kole či pěšky. Jako zdejšího patriota mě snad nikdy nenapadlo občerstvit se na velmi neútulném parkovišti před zámkem Hrubá Skála. Je snad cílem vytvořit na valdštejnském plácku prostředí podobné tomuto místu?

Jako pravidelného mimosezónního návštěvníka Hruboskalska mne trápí mnohem více jiná věc, než je zdravý strom před valdštejnským mostem. Právě mimo hlavní turistickou sezónu je přístup k Valdštejnu po hlavní trase od Hrubé Skály dosti komplikovaný. Asi třísetmetrová rovinka je na jaře i na podzim rozbahněná tak, že na plácku lze podle stavu výstroje snadno rozeznat ty, kteří přišli právě touto cestou, od těch, kteří vystoupali od parkoviště či přišli cestou od Hlavatice. Proč tedy třeba místo kácení stromu neopatřit plácek na Valdštejně příjemnější přístupovou cestou pomocí několika valníků štěrku?

V sobotu 16. prosince ve 13.30 hod. před tradičním vystoupením v kapli sv. Jana Nepomuckého zazpívá sbor PROVAZ několik vánočních koled u připravovaného betlému před ohroženou jedlí. Můžete se připojit.
Iveta Melíšková, členka několika aktivních spolků v Kacanovech, ivetka_m@yahoo.com

Aktualizace:
Pro úplnost ještě přikládáme původní článek starosty, na který je odkazováno.

JEDLE OBROVSKÁ NA VALDŠTEJNĚ
Předkládám veřejnosti důvody rady města, které vedly k podání žádosti o kácení jedle obrovské na Valdštejně.
Radě města se nejedná pouze o upravení výhledu na tuto památku, jak je v diskuzi na sociálních sítích často mylně uváděno, ale jedná se především o fakt, že tento strom byl vysazen s ohledem na svou budoucí velikost na nevhodném místě. Jedná se o strom původně ze Severní Ameriky a patří mezi největší jehličnaté stromy na světě. Strom bude léty stále více a více mohutnět, bude se zvětšovat spodní partie jeho koruny (ořezávání větví je problém již teď), což povede ke stále menší možnosti průchodu a průjezdu na hrad. Ten je potřeba nejen pro návštěvníky, ale především pro údržbu této památky. Čím bude strom větší, bude samozřejmě i větší odpor společnosti ke skácení tohoto stromu. V budoucnu tak bude muset přijít volba mezi stromem a hradem. Tomu se radní snaží předejít. Rada města s těmito důvody požádala státní správu (v tomto případě Správu CHKO Český ráj) o zvážení možnosti skácení. Státní správa rozhoduje odborně, bez ohledu na přání samosprávy.
Tomáš Hocke, starosta města Turnova

Jedle před Valdštejnem, co s ní?

  • Nepokácet, zachránit (66%, 162 Hlasy)
  • Pokácet, bohužel hodně brání vstupu do hradu (15%, 38 Hlasy)
  • Nedala by se nějak rozumně prořezat, upravit? (14%, 35 Hlasy)
  • Téma mě nezajímá (2%, 5 Hlasy)
  • Nevím (2%, 4 Hlasy)
  • Jiná odpověď (1%, 3 Hlasy)

Počet hlasujících: 247

Nahrávání ... Nahrávání ...
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.