MATURANTI 2021

0

Letošní maturanti přišli o podstatnou část toho nejkrásnějšího středoškolského života. Loňské jaro toho moc do školy nenachodili, v posledním ročníku přišli do školních lavic na pár týdnů na podzim a potom už jen seděli doma před monitory svých počítačů. Kontakt se spolužáky a učiteli probíhal většinou pouze virtuálně. Všichni tak mají za sebou složitou zkušenost, kterou nikdo neplánoval a těžko se na ni v celé šíři mohl připravit. Přesto většina studentů nakonec u maturit obstála, a co víc, maturanti byli většinou úspěšní také u online přijímaček na vysoké a vyšší odborné školy a všichni věří, že ten následující školní rok od září už proběhne standardně.
Zeptali jsme se na postřehy z turnovských středních škol:

GYMNÁZIUM TURNOV
Letošní maturanti nemuseli psát písemnou práci z mateřského a cizího jazyka a mohli si zvolit, zda budou ústně maturovat z mateřského a cizího jazyka. Státem organizované testy museli psát všichni. Obě úlevy považuji za chybu. Potěšilo mě, že valná většina studentů gymnázia si neulehčila cestu k získání maturity a absolvovala ústní zkoušky z jazyků. Nabízím čísla: Celkem 57 maturantů, 45 z nich dělalo i ústní zkoušky z mateřského a cizího jazyka. Státními testy prošli všichni bez problémů s velmi dobrými výsledky. Celkové výsledky jsou víc než pěkné – 35 z 57 studentů absolvovalo s vyznamenáním.
Kvituji s povděkem, že nevyšly snahy o tzv. úřední maturitu. Studenti museli zmobilizovat síly a připravit se natolik, aby předvedli u maturity adekvátní výkon. Vůbec to neměli jednoduché, protože online prostředí není zrovna ideální pro zodpovědnou přípravu k maturitě. My jsme kombinovali online výuku s individuálními konzultacemi, což vyhovovalo studentům i učitelům. Pro učitele šlo o mimořádně náročný způsob přípravy a patří jim velký obdiv i díky za to, že vše zvládli excelentně a s velkou noblesou, neboť žádný z učitelů neučil jen maturanty, ale vyučoval i další studenty školy.
Miroslav Vávra, ředitel školy

OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA TURNOV
Celkem na naší škole maturovala zhruba stovka žáků ve čtvrtých ročnících. Uspělo jich 72, neuspělo 25 žáků, tři byli omluveni. Vzhledem k uzavření škol jsme očekávali větší neúspěch. Motivovat žáky k přípravě bylo velmi těžké, přesto někteří příjemně překvapili a měli vyznamenání. I podle vyjádření předsedů maturitních komisí se letošní maturitní zkoušky nelišily od minulých let, co se týká úrovně znalostí.
Eva Antošová, ředitelka školy

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA TURNOV
Maturitu u nás studenti skládali ve čtyřech vzdělávacích oborech – zdravotnické lyceum, sociální činnost, masér ve zdravotnictví a zdravotnický asistent.
Praktickou maturitní zkoušku jsme skládali v klinických podmínkách Nemocnice Turnov a v odborných učebnách ve škole na přelomu května a června. Potěšilo mě, že ji všichni maturanti a maturantky úspěšně složili.
Ústní část maturitních zkoušek probíhala ve škole celkem tři týdny, maturitní vysvědčení jsme předávali v aule školy v pátek 25. června celkem 62 absolventkám a absolventům.
Samozřejmě jsou i takoví, kterým se nepodařilo uspět u didaktických testů, ale naštěstí je počítám na prstech jedné ruky. Opravný termín didaktických testů je na začátku července, tak věřím v úspěch.
Lenka Nováková, ředitelka školy

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA TURNOV
V naší škole proběhly jak písemné a ústní, tak také praktické maturitní zkoušky, které se konaly v pátek 25. června. Myslím, že obecně platí, že kdo byl odpovědný celé studium, byl ještě odpovědnější. Kdo studium nebral moc vážně, bude opakovat ročník, nebo nedopadl zrovna nejlépe.
V číslech: K maturitě šlo letos 32 prvomaturantů, k dobrovolné ústní zkoušce ve společné části z českého a anglického jazyka se nepřihlásilo pouze šest žáků (hlavně žáci s uznaným SPUO). Výsledky povinných didaktických testů z českého a anglického jazyka (na matematiku se nikdo nepřihlásil) byly poměrně dobré, neuspěli hlavně ti, kteří nešli ani k ústní zkoušce, ale ti zkusí ještě mimořádný červencový termín. Hlavně v anglickém jazyce jsou výsledky ústních zkoušek hodně, až výjimečně dobré, což zhodnotil i předseda maturitní komise jako výbornou práci našich angličtinářů. Často naši žáci lépe ovládají angličtinu než češtinu.
I v našich odborných předmětech dopadly ústní zkoušky velmi dobře, tam si nemůžeme již tradičně stěžovat. Ještě před uzavřením praktické zkoušky, kdy jsme po výtvarném návrhu a realizaci v dílnách čekali na vypracování a zhodnocení písemných prezentací, to letos vypadá na devět vyznamenání, což tady několik let nebylo.
Rozhodně se ukázalo, jak byli žáci zoufalí z toho, že nemohli do dílen. Kovat se doma v kuchyni u počítače opravdu nedá. Proto, když mohli maturanti konečně do dílen, překvapili všechny svou pracovitostí. Vznikla opět krásná, i když trochu menší díla, protože na jejich tvorbu nebylo tolik času.
Děkuji všem pedagogům za přípravu maturantů v distanční výuce i za vstřícnost po jejich návratu do školy. Nebylo lehké pro naše žáky opět si osvojit návyky z dílen, vzpomenout si na to, jak se co dělá po více než roce, ale zvládli jsme to i bez protažení maturit do prázdnin.
Jana Rulcová, ředitelka školy

Snímek je z hodnocení praktických maturitních prací žáků SUPŠ

Maturanti turnovské zdravotnické školy ve své škole zůstávají symbolicky dál. V aule ve druhém patře byla umístěna společná fotografie letošních maturantů, kteří v době pandemie koronaviru neváhali a nastoupili do zdravotnických zařízení pomáhat. Už tím složili maturitu života a dokázali, že na ně můžeme být všichni náležitě pyšní ať už se s nimi setkáme v budoucnu kdekoli. Jak při předávání maturitních vysvědčení v aule školy v pátek 25. června zaznělo, nejde v jejich případě o zaměstnání, ale o poslání…

Tento a titulní snímek: Maturantům zdravotnické školy předávala vysvědčení symbolicky dívka v kostýmu Florence Nightingale (1820 – 1910), britské aktivistky šlechtického původu, která je označována za zakladatelku moderního ošetřovatelství.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.