28. ŘÍJEN 2019 V TURNOVĚ

0

Letošní oslava výročí vzniku samostatného československého státu se uskutečnila v pondělí 28. října, a to hned na čtyřech místech ve městě. Po rekonstrukci byla veřejnosti slavnostně předána do užívání Studentská ulice jako součást další etapy revitalizace sídliště u nádraží, otevřena byla také přístavba MŠ a ZŠ Sluníčko, uskutečnil se pietní akt u pomníku ve Skálově ulici, v městském divadle při slavnostním večeru v divadle starosta města udělil dvě ceny obce a šest medailí starosty.

První zastavení v sídlišti u nádraží

Opravená část Studentské ulice z nadhledu

Oslava státního svátku byla zahájena po 13. hodině slavnostním přestřižením pásky ve Studentské ulici, která se během letošního léta dočkala rekonstrukce v rámci 6. etapy regenerace panelového sídliště u nádraží. Z podstatných prací této etapy v ceně 4,8 mil. Kč uveďme rozšíření parkovacích stání a pokládku nového povrchu v části ulice, nové chodníky ve vnitrobloku, nové veřejné osvětlení a došlo i na rekonstrukci hlavního schodiště k hale TSC a střední škole.

Ve 14.00 hodin byl slavnostně otevřen Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko, jehož přístavba byla finančně podpořena dotací z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 12,4 mil. Kč. Vznikla nástavba nad stávající objekt, a to včetně jídelny, výtahu, terapeutických místností i sociálního zařízení.

Druhé zastavení v ZŠ a MŠ Sluníčko

Přístavba školy ve střední části

Ředitelka školy Dagmar Rakoušová

V 17.00 hodin se oslava přesunula do Skálovy ulice, kde se sešlo vedení města, zastupitelé i občané na vzpomínkovém setkání. Přítomní si vyslechli státní hymnu, projev místostarostky města Petry Houškové a položili společně květiny k pomníku padlých.

Poté následoval slavnostní večer v městském divadle, během kterého byla v roce 2019 udělena Cena obce panu Ing. Vítu Lédlovi, Ph.D., a panu Františku Zikudovi.

Ing. Vít Lédl, Ph.D.
Vít Lédl v současnosti působí na pozici výkonného ředitele Centra TOPTEC. Připravoval a řešil projekt výzkumného Centra TOPTEC od jeho počátku. Podílí se na přípravě a řešení projektů v programech, jako jsou EMPIR HORIZON 2020, nebo projektů pro Evropskou kosmickou agenturu ESA. Ve většině projektů se kromě managementu zabývá vývojem sofistikovaných měřicích metod, nebo měřením kvality a výkonu optických systémů. Mezi odborné zájmy Víta Lédla patří optika, fyzika a technika. Vít Lédl je autorem, resp. spoluautorem více než 70 odborných publikací, řady užitných vzorů a patentů. Do roku 2018 vedl několik diplomových a bakalářských prací, v současné době je školitelem čtyř studentů doktorského studia. Je otcem dvou dětí.

Vít Lédl přebírá od starosty Cenu obce

František Zikuda
V roce 1992 založil stavební firmu ZIKUDA se specializací na výstavbu inženýrských sítí, a to především vodovodů a kanalizací. V roce 2010 došlo k transformaci firmy a vzniku společnosti ZIKUDA vodohospodářské stavby, spol. s r. o. Vedení firmy postupně předal svému synovi Petrovi a i nadále ji rozvíjí. Pan Zikuda pracoval se svými lidmi na mnoha vodohospodářských stavbách v Turnově (např. Fučíkova ulice, náměstí Českého ráje). V rámci akce Čistá Jizera všichni oceňovali jeho práci a osobní přístup. Od roku 2002 do roku 2018 působil v zastupitelstvu města. Dvě volební období byl členem rady města a pracoval také jako předseda dopravní a sportovní komise. František Zikuda je aktivní v oblasti sportu, finančně podporuje mnoho sportovních a jiných aktivit pořádaných v Turnově a blízkém okolí. V centru jeho zájmu je oddíl volejbalu a šachový oddíl díky jeho obětavosti působí na celostátní špičce. Je otcem dvou dospělých synů a dcery, kteří všichni pracují ve firmě.

Oceněný František Zikuda

Starosta města Tomáš Hocke od roku 2014 uděluje také medaile starosty. Letošní držitelé ocenění:

V oblasti společenské obdržela medaili Bc. Milena Čančíková za vynikající občanské aktivity v oblasti dobrovolnictví pro turnovské seniory, za rozvoj charitativních obchůdků ADRA v Turnově. Dále Bc. Jindřich Kořínek za osobní odvahu a příkladnou pohotovost, s níž se postavil prchajícímu zloději.
V oblasti spolkové a práce s mládeží starosta udělil medaili Ing. Vladislavu Sásovi Stránskému za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží v turnovském Junáku, náčelnictvu Junáka, za udržení ducha a demokratických tradic tohoto spolku.
Dalším držitelem je Ing. Jaromír Ducháč – za neúnavnou činnost spočívající v nespočtu výletů, přednášek a setkání členů a příznivců Spolku rodáků a přátel Turnova. Je též předsedou redakční rady časopisu Náš Turnov, je členem komise pro občanské záležitosti.
V oblasti sportu putuje medaile k Jakubovi Bursovi, a to za sportovní úspěchy a šíření dobrého jména Turnova ve sportovním světě. Ve svých šestnácti letech je několikanásobným mistrem republiky v plavání, má bronzovou medaili z Evropského olympijského festivalu mládeže, ve kterém zaplaval český dorostenecký rekord na 400 m v polohovém závodě.
V oblasti kultury získal medaili Pěvecký sbor Musica Fortuna – za vynikající kulturní přínos městu a za reprezentaci města v zahraničí.
V rámci doprovodného programu slavnostního večera vystoupilo Turnovské orchestrální sdružení pod vedením Ondřeje Útraty a pěvecký sbor Bořivoj pod vedením sbormistryně Petry Lukavcové.

(TvA s využitím TZ Kláry Preislerové, tiskové mluvčí města)

Zastavení u pomníku ve Skálově ulici (hymna)

Medaile starosty pro Milenu Čančíkovou

…pro Jindřicha Kořínka

…Vladislava Stránského

…Jaromíra Ducháče

… pro Jakuba Bursu

…pro Musicu Fortunu

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.