Zvyšování nájemného v bytech v majetku města

0

V roce 2015 rada města schválila navýšení nájemného na 70 Kč za metr čtvereční v nájemních bytech města mimo domy s pečovatelskou službou. Město Turnov pronajímá 105 bytových jednotek, z toho je 93 nájemních smluv uzavřena na dobu určitou s nájemným na 70 Kč a 12 nájemních smluv na dobu neurčitou s nájemným 55 Kč za metr čtvereční. V roce 2017 radní zvýšili nájemné i v domech s pečovatelskou službou na Výšince a v Žižkově ulici.
Nyní radní z důvodu ekonomické potřebnosti a údržby bytového fondu a také s přihlédnutím k nájemnému a obdobným podmínkám ostatních pronajímatelů v Turnově s účinností od 1. února 2020 odsouhlasili postupné navýšení nájemného v městských bytech a v bytech s pečovatelskou službou včetně sociálních bytů, resp. bytů zvláštního určení takto:
1/ ve všech domech s pečovatelskou službou (ZSST) a v „bytech – pokojích“ na adrese Vrchhůra
– v prvním roce nového nájemního vztahu – navýšení stávajícího nájemného o 3 Kč/m²/měs.
– v následujících letech (tedy od 2. roku nájemního vztahu) pak vždy o míru inflace danou ČSÚ za předchozí kalendářní rok, toto bude v nájemních smlouvách upraveno tzv. inflační doložkou.
2/ v běžných nájemních bytech
– nájemné bude růst každý rok o 4 Kč/m²/měs.
– bude uplatňováno u nových nájemních smluv
3/ u stávajících nájemních smluv na dobu neurčitou se po splnění zákonných podmínek po 1. 2. 2020 navýší nájemné o 20 %.
(Zdroj: zápis z jednání rady města)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.