Zastupitelé jednali: Od směny pozemků po VHS

0

V úvodu veřejného zasedání ve čtvrtek 29. dubna řešiteli turnovští zastupitelé majetkové záležitosti, jako směnu a převod pozemků, seznámili se s investičními akcemi města v letošním roce, řešili vyhlášku o nočním klidu. Jak zdůraznil starosta Tomáš Hocke, v loňském létě, kdy se lidé po jarním lockdownu chtěli bavit, zaznamenal nespočet stížností na rušení nočního klidu. V případě, že některý pořadatel chce akci protáhnout po 22. hodině, musí podat žádost na město, které poté příslušnou vyhláškou povolí výjimku z nočního klidu v době od 22.00 do 6.00 hodin. Zastupitelé nakonec odsouhlasili, že pro všechny bude platit jednotný čas ukončení akce, a to je 0.30 hodin; pro „čarodějnice“ 30. dubna 24.00 hodin (platí ale pro termín v roce 2022!, ne pro zítřek). V rovině seznámení proběhly body „Modernizace odborných učeben ZŠ“ a „Zdravé město Turnov“.

Závěr jednání patřil Vodohospodářskému sdružení Turnov. Jestliže před jednáním tu byla otázka na pevnost koalice na radnici – Nezávislý blok, Proto a Piráti – po jednání lze konstatovat, že koaliční zastupitelé dokázali, byť někdy těsně, prohlasovat všechny návrhy na usnesení.

V prvním bodě plnil starosta T. Hocke podzimní usnesení zastupitelů, že na dubnovém zasedání má přednést zprávu o stavu vyjednávání o nových stanovách VHS. Starosta připustil jistý posun v jednání, podařilo se vyjednat větší zastoupení města v Radě VHS ze tří na šest, pokračují jednání o vyčíslení majetku jednotlivých obcí, to v případě, že by některá obec chtěla vystoupit, resp. kdyby se stalo, že by skončil celý svazek VHS. „Stanovy sdružení by měly být hotové v červnu. V září by je mělo projednat zastupitelstvo města a definitivně rozhodnout o dalším postupu,“ řekl starosta. Buď nové stanovy zastupitelé podpoří, nebo budou zahájena jednání o vystoupení Turnova z VHS. Tento postup vzalo na vědomí všech 24 přítomných zastupitelů.

Druhý materiál k tomuto tématu předkládalo volební sdružení Proto. Jak uvedl radní Michal Loukota, zastupitelé za tento subjekt nejsou spokojeni s dosavadními výsledky jednání, rozhodovací pravomoci Turnova, který má ve VHS 40 % celkového majetku svazku, nejsou odpovídající. Jako další postup navrhují tvorbu analýz, jejichž cena se bude pohybovat zhruba od půl do milionu korun. Jak doplnil zastupitel Josef Uchytil, analýzy ekonomická, právní a vodohospodářská by měly odpovědět především na otázky možností vlastní správy vodohospodářské infrastruktury a nakládání s majetkem. Na příštím zasedání by měl být zastupitelům předložen konkrétní požadovaný obsah analýz včetně časového a finančního harmonogramu. Zástupce města by si měl od VHS a provozovatele vodohospodářské infrastruktury (SČVak) vyžádat potřebné provozní údaje, současně by se dál mělo jednat o nových stanovách.
Především opoziční zastupitelé kritizovali, že na jednání nebyl přizván zástupce VHS, řešili otázku nákladů na zmíněné analýzy a jejich nutnost, když bylo zdůrazněno, že ani cílem zastupitelů za Proto není primárně vystoupení města z VHS. Jak ale zaznělo, vzhledem ke zhruba půlmiliardovému majetku, který Turnov ve VHS má, by zastupitelé měli mít v ruce co nejvíce informací.

Zastupitelé nakonec navržená usnesení vždy těsnou většinou schválili.
(K tématu se ještě vrátíme.)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.