Zastupitelé jednali: od rekonstrukce městského parku po čistírnu odpadních vod

0

Poměrně poklidné veřejné zasedání turnovských zastupitelů ve čtvrtek 28. listopadu gradovalo až v samém závěru. Nejdříve zastupitelé schválili další pokračování úpravy městské parku u letního kina, v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí divadla převedli jeho budovu a sousední dům čp. 151 do majetku Kulturního centra, seznámili se s výhledem rozpočtu města na další roky, schválili novou podobu participativního rozpočtu, seznámili se s projektem revitalizace Stebenky a souhlasili s úpravou pravidel pro dotace v oblasti sportu.
Poté přišla na řadu zpráva zástupců města v Radě Vodohospodářského sdružení Turnov, kterými jsou zastupitelé Uchytil, Hrubý a Miklík. Podle jejich vyjádření se jim zatím nedaří s ostatními zástupci měst a obcí sdružených ve svazku najít společnou řeč, nicméně zastupitelé 16 hlasy odsouhlasili, aby na nadcházejícím jednání rady prosazovali čtyři body – požadavek na změnu stanov, která by více zohlednila výši majetku vloženého městem do VHS, zástupci Turnova se mají zasadit o snížení tempa investic, s navýšením vodného a stočného na příští rok mají souhlasit jen do výše 1,65 % a k připravované rekonstrukci turnovské čistírny odpadních vod žádají o podrobnější informace provozovatele (SČVaK). Jak ale zaznělo, ve 28členné radě má Turnov jen tři zástupce, takže prosazení těchto bodů bude poměrně obtížné… V závěru zasedání potom zastupitelé souhlasili se záměrem rekonstrukce turnovské ČOV. Na zhruba 70milionové investici se město bude podílet 12 miliony, které bude splácet tři roky ve čtyřmilionových splátkách. Práce na rekonstrukci ČOV mají začít v dubnu příštího roku.

K některým bodům jednání se ještě vrátíme podrobně.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.