Žádost o dotaci na novou knihovnu

0

Radní města doporučili zastupitelstvu schválit podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 na projekt stavby nové knihovny ve Skálově ulici. Radní doporučili zastupitelstvu v případě přidělení dotace zajištění předfinancování akce a vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši min. 15 % z celkových způsobilých nákladů.
Architektonická studie novostavby knihovny byla schválena v roce 2019. V letech 2020 a 2021 probíhala projektová příprava do fáze projektové dokumentace pro výběr dodavatele. Stavebním úřadem bylo vydáno společné povolení, které nabylo právní moci v říjnu 2021. V současné době probíhá dokončení podkladů pro vybavení. Součástí akce je demolice domku čp. 1590, demolice sklepa a konstrukce plátna letního kina.
Záměrem města je podat žádost o dotaci na stavbu nové knihovny do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 specifický cíl 4.4. Alokace dotace představuje částku kolem 930 mil. Kč, míra podpory bude 85 % z celkových způsobilých nákladů, avšak maximální dotace je dle dostupných informací limitována 80 mil. Kč.
(Zdroj: zápis ze schůze RM)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.