Veřejné zakázky v oblasti zeleně

0

Na konci listopadu byly ukončeny dva projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o dosadby dřevin v Rývových a Metelkových sadech a regeneraci zahrad u mateřských škol v Turnově. V městských sadech projekt řešil úpravy dvou významných městských parků, byly nově založeny modřínová a březová alej, dosazena byla buková alej. V rámci úprav Rývových sadů byla nově vysazena javorová alej, pod stávajícími stromy byly založeny keřové výsadby a na většině plochy parku byl založen nový trávník. Celkem bylo v rámci projektu vysazeno 2 021 kusů dřevin (176 stromů a 1 845 keřů) a založeno 3 011 m² nových trávníků. Projekt v hodnotě 950 tis. Kč včetně DPH realizovala firma Petr Vykrut z Ostravy-Hrabůvky. Dotace z Operačního programu Životní prostředí byla ve výši 90 % z celkových uznatelných nákladů, město Turnov se na financování projektu podílelo 10 %. Projekt rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ řešil úpravu zeleně v pěti areálech na území města. Jednalo se o čtyři mateřské školy a plochu před základní školou v Sobotecké ulici. V rámci projektu byly odstraněny dřeviny se sníženou provozní bezpečností a špatným zdravotním stavem a ponechané stromy byly odborně ošetřeny. Dále byly vysazeny nové stromy a keře a založeny nové trávníky. V prostoru před základní školou v Sobotecké ulici bylo v rámci projektu vybudováno nové odpočívadlo s lavičkami. Celkem bylo vysazeno 2 178 nových dřevin a odborně ošetřeno 59 stávajících stromů. Projekt v hodnotě 1,4 mil. Kč včetně DPH realizovala stejná firma jako v předchozím případě, stejně tak byl i projekt financován. (Zdroj: Hana Malá, odbor životního prostředí MěÚ Turnov)

Sdílet

Autor článku

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.