Upozornění pro pořadatele akcí

0

Městský úřad Turnov upozorňuje, že od roku 2017 platí novela zákona, která nařizuje noční klid od 22.00 do 6.00 hodin. Každý, kdo bude v roce 2019 pořádat na území města akci, která by stanovenou dobu porušovala, musí požádat zastupitelstvo města o schválení výjimky na nedodržení nočního klidu. Výjimky jsou schvalovány prostřednictvím obecně závazné vyhlášky.
Žádosti o povolení výjimky pořadatelé akcí doručí MěÚ v Turnově, odboru školství, kultury a sportu, a to na předepsaném formuláři, který je dostupný na webových stránkách města v sekci „Formuláře“, nebo ho lze získat na odboru školství, kultury a sportu. Vyplněný formulář je nutno doručit na podatelnu MěÚ, nebo postačí zaslat elektronicky na adresu m.markova@mu.turnov.cz.
Příjem žádostí je do pátku 22. března. Poté budou všechny žádosti předloženy na dubnové jednání zastupitelstva. Všechny akce, které nebudou uvedeny v obecně závazné vyhlášce, musí být ukončeny nejpozději do 22.00 hod. a nesmí nijak narušit dobu nočního klidu vymezenou zákonem.
Lenka Karásková, odbor školství, kultury a sportu MěÚ Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.