Rozdělení finančních prostředků…

0
…z programu Podpora obnovy kulturních památek. V letošním roce byla Ministerstvem kultury ČR přidělena zdejšímu městskému úřadu jako obci s rozšířenou působností finanční částka ve výši 1 080 tis. Kč. Tato částka bude rozdělena čtyřem žadatelům a vlastníkům nemovitosti, která je kulturní památkou. Ve dvou případech se jedná o havarijní stav. Finanční prostředky byly v roce 2012 rozděleny takto:
1. Všeň, čp. 11, výměna obvodových roubených stěn a dalších prvků. Vzhledem k již vynaloženým nákladům na záchranu kulturní památky činí příspěvek 320 tis. Kč.
2. Kacanovy – Kopicův statek. Zde je v havarijním stavu poslední došková střecha stodoly. Slaměné došky budou nahrazeny z ekonomických důvodů dřevěnou šindelí. Příspěvek činí 268 tis. Kč.
3. Frýdštejn, obnova střechy na objektu č. ev. 309, roubené stavení. Příspěvek je 373 tis. Kč.
4. Ktová, restaurování a obnova sochy P. Marie s kovovou oplocenkou. Příspěvek činí 119 tis. Kč.
Všichni žadatelé se spolupodílejí více než 10% z celkových nákladů.
(Zdroj: Marie Roubalová, odbor školství a kultury, MěÚ Turnov, m.roubalova@mu.turnov.cz )
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.