Revitalizace vodních nádrží pod Hrubým Rohozcem

0

V současné době je již ukončena revitalizace vodních nádrží, resp. rybníčků pod zámkem Hrubý Rohozec. Vodní nádrže jsou napuštěny na provozní hladinu. Pokud si někdo pamatuje předchozí stav nádrží, je na první pohled zřejmé, co všechno se zde změnilo. Oproti původnímu stavu, kdy všechny tři vodní nádrže byly oddělené, jsou nyní dvě zadní nádrže propojené. V rámci akce došlo k rekonstrukci hrází, což znamenalo odstranění náletových dřevin, kácení přestárlých stromů (vše po konzultaci s Agenturou ochrany přírody a krajiny), dosypání, vysvahování a osetí hrází. Rybníčky byly odbahněny, odtěžení bylo provedeno citlivě s ponecháním pozvolného náběhu od břehů ke dnu. Již nyní lze pozorovat, jak toto řešení vyhovuje zejména obojživelníkům. V podstatě zcela nově byly vybudovány rozdělovací objekty a přívod vody do vodních nádrží. Vodní nádrže jsou napájeny z pramene vyvěrajícího pod skálou pod zámkem. Došlo k velmi výraznému prosvětlení celé lokality, hráze jsou již porostlé trávou. Akce byla financována z fondů EU, z Operačního programu životní prostředí. Zprostředkovatelem dotace byl Státní fond životního prostředí. Celkové náklady na akci byly 2,2 mil. Kč, z toho 10 % bylo hrazeno z rozpočtu města. (Zdroj: Jiří Houžvička, odbor životního prostředí MěÚ Turnov)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.