Prodej pozemků na Výšince

0

Město Turnov vyhlašuje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1660/1 o výměře části cca 4 234m² v kat. území Turnov, obec Turnov, evidované na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, a to za kupní cenu v minimální výši 1.250 Kč/m² prodávané části pozemku.
Prodej dotčené části pozemku se uskuteční na základě uzavření smlouvy budoucí kupní a následné kupní smlouvy za výlučným účelem výstavby otevřené zástavby bytových domů, u kterých bude preferováno obsažení přízemních bytů s předzahrádkou, podzemních garáží a menší rozloha i velikost bytových domů, vše dle regulativů územního plánu.
O přijetí záměru prodeje rozhodlo po několika projednáváních zastupitelstvo města na svém zasedání 20. září 2018. Přibližná výměra části pozemku parc. č. 1660/1 v kat. území a obci Turnov, který je předmětem tohoto zveřejnění, byla zpřesněna na základě měření Geodetické kanceláře Semily, která následně zpracuje celý geometrický plán k prodávané části pozemku.
Záměr prodat část pozemku parc. č. 1660/6 o výměře cca 362 m² v kat. území Turnov, evidovaného na TV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, za účelem rozšíření počtu parkovacích stání v Rubínové ulici adresovaný kupujícímu části pozemku parcel. č. 1660/1 bude vyhlášen poté, co dojde ke změně funkčního využití pozemku v Územním plánu Turnova.
Konečný termín předložení písemných nabídek zájemců o koupi je 15. ledna 2019 do 12.00 hodin.
Záměr je zveřejněný na úřední desce a webových stránkách města Turnov.
Olga Bažantová, referent správy majetku MěÚ Turnov

Místo pro nové bytové domy

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.