Převod krajských ulic na město a sjezd do Fučíkovy ulice

0

Turnovští radní souhlasili s převzetím komunikace III/28315 – ulice Antonína Dvořáka, Výšinka a Na Kamenci za předpokladu, že Liberecký kraj zrealizuje tyto práce na rekonstrukci silnice: autobusová zastávka U Raka, odbočovací pruh včetně úpravy křižovatky u gymnázia, oprava propustku na Stebénce, úprava křižovatky na Kamenci s I/35, která by umožňovala odbočit zpět k Lidlu, parkovací pruhy z dlažby v ul. Antonína Dvořáka , celoplošné opravy komunikací s lokální výměnou podloží dle průzkumu, hydrogeologický průzkum, který ověří stabilitu komunikace v prostoru nad Lidlem
Projektové dokumentace na výše uvedené záměry by nechal zpracovat Liberecký kraj včetně hydrogeologického průzkumu, radní pověřují odbor správy majetku dalším jednáním a předložením průběžných informací o těchto jednáních s Libereckým krajem a následně bude tento záměr předložen ke schválení zastupitelstvu města.

Ohledně Fučíkovy ulice kraj potvrdil svůj závazek na pokládku tichých asfaltů v obydlených částech Přepeř, které jsou předpokladem pro vybudování obousměrného sjezdu a nájezdu v Ohrazenicích s předpokládaným termínem druhé poloviny roku 2022. Zahájení stavby jižního sjezdu ve Fučíkově ulici je rovněž plánováno v druhé polovině roku 2022. Kraj pro Fučíkovu ulici připraví smlouvu budoucí darovací, vyřazení komunikace z krajské sítě a následné předání.
(Zdroj: zápis ze schůze rady města)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.