Poplatek za odpady v roce 2013 v Turnově

0

Zastupitelé města schválili na svém listopadovém jednání navýšení poplatku za komunální odpad. Finanční odbor Městského úřadu v Turnově upozorňuje občany, že od 2. ledna 2013 činí poplatek za svoz komunálního odpadu 660 Kč na osobu a rok. Kde můžou občané poplatek uhradit:
1) Na Městském úřadě v ul. Antonína Dvořáka 335, finančním odboru, a to v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, dále v úterý, čtvrtek a v pátek od 8.00 do 13.00 hodin.

2/ V Regionálním turistickém informačním středisku na náměstí Českého ráje, a to ve dnech pondělí až pátek od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin.
3/ Bezhotovostní platbou na účet města číslo: 50032-1263075359/0800. Pro správné zařazení úhrady poplatku je nezbytné uvedení variabilního symbolu, který občané získají od správce poplatku na e-mailu: d.frendlovska@mu.turnov.cz nebo na telefonním čísle 481 366 214. Tento VS zůstává stejný i pro platby v dalších letech.
Nárok na úlevu ve výši 330 Kč mají poplatníci:
a) kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let věku,
b) kteří v příslušném roce dovrší nejvýše 3 let věku,
c) osoby s průkazem ZTP/P – pouze na základě předložení průkazu,
d) studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni během studia mimo své trvalé bydliště (doložením potvrzení ze školy, příp. i dokladu o ubytování).
Splatnost poplatku:
U jednorázové platby je splatnost poplatku do 31. března 2013. V případě rozdělení do dvou splátek je splatnost 1. části poplatku do 31. března a 2. části poplatku do 30. září. V případě neuhrazení poplatku nebo jeho části do konce příslušného kalendářního roku může správce poplatku zvýšit poplatek až na jeho trojnásobek.
Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.