POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2017

0

Městský úřad Turnov, finanční odbor, upozorňuje občany, že pro rok 2017 činí poplatek za svoz komunálního odpadu 660 Kč na osobu a rok a občané ho mohou hradit na těchto místech:

1) Na Městském úřadě Turnov, ul. Antonína Dvořáka 335, finanční odbor, l. poschodí, kancelář č. 202 nebo č. 209 ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin, dále v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 13.00 hodin – zde je možné rovněž uplatnit a předložit doklady, týkající se úlev a vyřešit případné nedoplatky, přeplatky, (splátky).

2) V informačním středisku Turnovské památky a cestovní ruch v Turnově, nám. Českého ráje ve dnech pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin. Zde pouze do 31. března 2017.

3) Bezhotovostní platbou na účet města Turnov č. 50032-1263075359/0800. Pro správné zařazení úhrady poplatku je nezbytné uvedení variabilního symbolu, který získají občané od správce poplatku: Pavlína Hozdecká: e-mail: p.hozdecka@mu.turnov.cz, tel. 481 366 214, Zdeňka Salačová: e-mail: z.salacova@mu.turnov.cz, tel. 481 366 202. Tento variabilní symbol zůstává stejný i pro platby v dalších letech.

Nárok na úlevu ve výši 330 Kč mají poplatníci:
a) kteří v příslušném roce dovrší 75 a více let
b) kteří v příslušném roce dovrší 3 let
c) osoby s průkazem ZTP/P – pouze na základě předložení průkazu
d) studenti do 26 let, kteří jsou ubytováni během studia mimo své trvalé bydliště (doložením potvrzení ze školy, příp. i dokladu o ubytování)

Další osvobození a slevy viz platná obecně závazná vyhláška.
Slevu týkající se třídění odpadů za rok 2016 najdete na internetových stránkách města Turnova v sekci životní prostředí – pytlový sběr tříděných odpadů a o tuto částku vám bude ponížen poplatek v roce. Dotazy ke slevám na tel. 481 366 161 (p. Sedláková).

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.