Mimořádná dotace pro turnovské spolky

0

Město Turnov vyhlašuje mimořádný dotační titul určený spolkům a organizacím v souvislosti s obecným nárůstem cen, zejména energií, a s tím souvisejících dalších provozních plateb. Dotační program je určen na podporu provozu spolků, pobočných spolků, organizací a uskupení, které podporují sportovní, kulturní a občanský život obyvatel města, či působí v sociální oblasti. Způsobilým žadatelem jsou právnické osoby či uskupení působící na území města Turnov.
Tato mimořádná podpora pro rok 2023 je vyhlašována z důvodu obecného nárůstu cen, zejména cen energií a s tím souvisejících dalších provozních plateb. Finanční prostředky vyčleněné z rezervy městského rozpočtu mají alespoň částečně zajistit nezbytnou podporu a další provozuschopnost spolků a organizací.
Žádosti o dotaci se podávají v termínu od 31. července do 8. září 2023 na podatelně Městského úřadu Turnov, ulice Antonína Dvořáka 335. Všechny potřebné informace k dotačnímu programu a formulář žádosti jsou zveřejněny na webových stránkách města v sekci Dotace města – Podpora provozu spolků a organizací na území města a na úřední desce města ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci.
Konzultace k podání žádosti jsou možné na odboru školství, kultury a sportu od pondělí 31. července 2023.
Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Turnov

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.