Město Turnov má schválený rozpočet na rok 2023

0

Nejdůležitější dokument v roce schválili na svém veřejném zasedání turnovští zastupitelé ve čtvrtek 15. prosince: rozpočet města na rok 2023. Jak úvodem sdělil starosta Tomáš Hocke, rozpočet je z mnoha dobrých důvodů dobré schválit již prosinci, mj., aby město mohlo zadat výběrová řízení na stavební akce a další. „Rozpočet na rok 2023 je naprosto výjimečný. Je v něm plánovaná rezerva ve výši 32 milionů korun na možné krytí nárůstu cen energií,“ přiblížil starosta. Zatím nikdo pořádně neví, jak bude vše po Novém roce probíhat, město musí být připraveno na všechny možnosti, aby se jeho chod nezastavil. Záleží pak také na účetním zůstatku na konci roku, v jaké bude výši. I tak jsou na příští rok plánovány větší investice. Mj. to bude podíl na stavbě sjezdu z průtahu do Fučíkovy ulice, jehož výstavba by měla začít na jaře, vybudován bude také nových chodník z Kamence k benzince na Kyselovsku, upraveno bude prostranství u Billy u nádraží v rámci poslední etapy revitalizace sídliště. Rekonstrukcí projdou ulice na Durychově a A. Dvořáka od radnice ke křižovatce U Raka. Upraveno má být dláždění na výjezdu z náměstí do ulice 5. května, bude pokračováno s výstavbou inženýrských sítí na Hruštici a upraveno parkování u ZŠ v Žižkově ulici. Největší stavební akcí bude zahájení výstavby nové městské knihovny.

Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2023 jako schodkový, celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 488 463 000,00 Kč – z toho: daňové příjmy 333 400 500,00 Kč, nedaňové příjmy 66 355 009,00 Kč, kapitálové příjmy 25 780 000,00 Kč, transfery 62 927 491,00 Kč.
Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 523 983 000,00 Kč – z toho: běžné výdaje 377 563 000,00 Kč, kapitálové výdaje 146 420 000,00 Kč.
Financování ve výši 35 520 000,00 Kč – z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, čerpání dlouhodobého úvěru + 58 520 016,00 Kč, splátky půjček – 23 000 016,00 Kč.
(TvA s využití podkladů pro jednání ZM)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.