Kraj plošnou regulaci vlků nechystá

0

Krajský úřad Libereckého kraje vydal návrh opatření obecné povahy, které za konkrétních a podrobných podmínek stanovuje možnost regulovat výskyt vlka obecného a jeho kříženců na území Libereckého kraje. Nejedná se však o povolení pro odlov vlka či regulaci celé vlčí populace v regionu.

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s ministerstvem zemědělství schválilo společnou deklarací tzv. Pohotovostní plán pro řešení situací při výskytu vlka obecného. Jeho prvořadým cílem je zajištění bezpečnosti lidí. Plán také popisuje chování vlka – od přirozeného až po problematické – a rozděluje situace na blízká setkání a ty, jež vyžadují pozornost. V návaznosti na to plán nastavuje postup pro řešení takových okamžiků, kdy vlk vykazuje chování smělé, nebojácné, až po kritické s cílem tyto situace řešit, a to monitoringem, plašením, odchytem, v krajním případě odstraněním problematického jedince.

Pro řešení výše zmíněných situací pak předpokládá pohotovostní plán vznik tzv. pohotovostních štábů, a to ve všech regionech, kde je nyní doložen výskyt vlka obecného, tedy i na území Libereckého kraje. Jeho členy jsou zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny, krajského úřadu, Policie ČR, Krajské veterinární správy a Českomoravské myslivecké jednoty. Při řešení konkrétních situací se pak členem štábu stane starosta příslušné obce, orgán státní správy myslivosti, zástupce dotčeného mysliveckého spolku, uživatel honitby, poškozený chovatel hospodářských zvířat, případně další odborníci dle potřeby.

Aby mohla být opatření naplněna v praxi, je nutná existence správních aktů podle zákona o ochraně přírody a krajiny, především tzv. druhová výjimka. V současné době proto formou zveřejněného návrhu opatření obecné povahy Krajský úřad Libereckého kraje řešil potřebu vydat tuto výjimku – tedy souhlas a opatření k regulaci vlka obecného na území kraje, a to mimo velkoplošná zvláště chráněná území, kde návrh obdobného opatření obecné povahy byl již v září 2023 zveřejněn. Návrh opatření obecné povahy bude vyvěšen na všech úředních deskách dotčených obcí po dobu 15 dnů a může se k němu kdokoliv vyjádřit ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění. Připomínky musí krajský úřad vypořádat.
„Je potřeba zdůraznit, že nesměřujeme k plošné regulaci vlků. Jeho výskyt ve volné krajině podporujeme a chceme nadále podporovat. Návrh ani automaticky nepředpokládá, že problematičtí jsou vlci, kteří působí škody na hospodářských zvířatech. Zároveň je potřeba říci, že problematické jedince vlka je potřeba z volné přírody eliminovat,“ vyjádřil se k návrhu opatření Václav Židek, člen rady kraje pro životní prostředí a zemědělství. „Odchyt nebo odstřel se bude týkat případů, kdy jiné řešení než odstranění jedince z volné přírody, nebude možné a všechna předchozí řešení selhala. V současné době není v kraji evidován konkrétní výskyt problémových vlků. Opatření ale není reakcí na nějaký aktuální případ, i kvůli své platnosti do konce roku 2028 je nástrojem, jak se na takovou situaci dopředu připravit.“

Vlci se do volné přírody natrvalo vrátili před více než deseti lety a na několika místech, především na Frýdlantsku a Českolipsku se usídlilo několik jejich smeček. I přes jejich návrat do míst, kde se již nevyskytovali, jsou kriticky ohroženým a chráněným druhem.
(TZ LK)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.