Koupací biotop Dolánky

0

Turnovští radní schválili zpracování studie přírodního koupaliště v Dolánkách dle nabídky firmy VRV z října 2020. Na jejím základě radní rozhodnou o dalším pokračování prací na přípravě přírodního koupaliště.
Poloha v nivě Jizery jednoznačně rekreační charakter Dolánek předurčuje, zároveň však je řekou omezován – část zamýšleného areálu se nachází dokonce v aktivní zóně záplavového území, kde je ze zákona zákaz umísťování většiny staveb, oplocení, tábořišť apod. Vzhledem k těmto omezením se jeví znovuvyužití areálu kolem současného betonového brouzdaliště pro děti jako problematické, nikoliv však nemožné.
(Zdroj: Zápis z jednání RM)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.