Komise pro adaptaci na změnu klimatu

0

Liberecký kraj měl až doposud 13 komisí, jež slouží jako poradní orgány krajské rady. Pro ustanovení komisí kraj použil v minulých letech osvědčený princip, kde odborné zástupce nominované zastupitelskými kluby doplňují další odborníci se všeobecnou shodou.
„Nově zřizujeme komisi pro adaptaci na změnu klimatu, kterou povede Jiří Klápště (TOP09 – vedoucí správy CHKO Český ráj v Turnově – pozn. red.) a jejími členy budou zástupci Pro krajinu a Změny pro Lidi a krajinu, tedy zástupci volebních subjektů, jež sice nejsou v krajském zastupitelstvu, ale pro které bylo toto téma v předvolební kampani klíčové. Majetkovou komisi povede zastupitelka Jitka Volfová (ANO 2011), která se tomuto tématu věnovala v minulých čtyřech letech jako statutární náměstkyně hejtmana,“ uvedl hejtman Martin Půta.
„Cílem práce nové komise bude především hledat systematická řešení, která nám pomohou realizovat opatření proti negativním dopadům změny klimatu. Její činností bude mimo jiné vyhledávat vhodné lokality pro zadržování vody v krajině. Budeme se věnovat iniciaci a podpoře adaptačních opatření na majetku Libereckého kraje. Jedním z cílů bude i vytvoření tzv. kuchařky těchto opatření pro vlastníky a obce, aby mohli obdobně postupovat na svém majetku,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.
„Činností komise bude zejména naplňování Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje a aktivně spolupracovat s Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o. a dalšími subjekty s odborností a zkušenostmi v této oblasti. „Zajistíme samozřejmě i odborné konzultace, expertizy či studie,“ dodal radní Židek.
Komisi budou tvořit zástupci veřejné správy, externích expertů, zástupců odborných, výzkumných a vzdělávacích institucí, vlastníků pozemků, podnikatelů či neziskových organizací. Liberecký kraj je zastoupen členem rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství. Krajský úřad Libereckého kraje je zastoupen vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, vedoucím odboru investic a správy nemovitého majetku a za odbor regionálního rozvoje a evropských projektů vedoucím oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů.

Seznam všech komisí Rady Libereckého kraje:
komise architektů a urbanistů
pro adaptaci na změnu klimatu
pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, příspěvkovou organizaci
pro Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci
pro nakládání s nemovitým majetkem kraje
pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
pro Oblastní galerii Liberec, příspěvkovou organizaci
pro Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkovou organizaci
pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě, příspěvkovou organizaci
protidrogová
Rada pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje
pro komunikaci s veřejností
pro revitalizaci Ralska
Regionální stálá konference

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.