Jičín si nechal zmapovat drogovou scénu

0

Město Jičín si nechalo zpracovat analýzu drogové problematiky v regionu Jičínska. Po téměř roce zkoumání situace a rozhovorů s uživateli drog má k dispozici výsledky, které, přestože nevyznívají pro Jičín nepříznivě, použije jako podklad pro další práci v oblasti prevence mládeže. K tomu má vzniknout koncepční plán. Rozsáhlá analýza za téměř 98 tisíc Kč byla zadána městem Jičín na jaře roku 2015. Na základě terénního šetření bylo v ORP Jičín zjištěno užívání konopných drog, experimenty a rekreační užívání halucinogenů a drog označovaných jako extáze, injekční i neinjekční (šňupání, kouření) užívání pervitinu a okrajově i injekční užívání surového opia či opioidních léků. Detailnější šetření pak bylo zacíleno primárně na skupinu nejvíce rizikovou – injekční uživatele a na skupinu nejpočetnější – uživatele konopných drog.
Dle odhadu je „injekčních“ uživatelů drog na Jičínsku asi 90, z nich méně než polovina spolupracuje s terénními pracovníky. Nejvíce užívanou látkou je podle studie pervitin. Tak jako všude v republice je i v Jičíně nejvíce uživatelů tzv. konopných drog. K tomu se v republice přiznává dle statistik 24 % mladých lidí do věku 34 let. Tato scéna je navíc velmi otevřená, droga se užívá veřejně, taktéž distribuce je více otevřená. Pak se také dle studie u nás objevují tzv. experimentátoři, kteří si drogu příležitostně vezmou. Jedná se např. o extázi, LSD nebo přírodní halucinogeny jako lysohlávky nebo durman.
Analýza doporučuje zavedení dalších programů primární prevence, a to především se zaměřením na střední školy s poukazem na možná rizika spjatá s užíváním drog. Pro zjištění dalších informací je navrženo udělat průzkum mezi mladými kuřáky marihuany a příležitostnými uživateli drog, protože ti nejsou zatím vůbec monitorováni žádnou z neziskových organizací. Pro již závislé navrhuje analýza další a užší spolupráci s terénními službami anebo vznik kontaktního centra jako ambulantní služby.
(Zdroj: TZ města Jičín)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.