Hlášení o produkci a nakládání s odpady

0

Odbor životního prostředí turnovské radnice upozorňuje, že podle zákona o odpadech budou v roce 2012 povinné subjekty podávat hlášení prostřednictvím ISPOP – Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Povinnými subjekty jsou původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají nebo produkují více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok, nebo více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok. Tento elektronický způsob ohlašování nahrazuje podávání hlášení v listinné podobě na příslušný úřad. Pro ohlašování prostřednictvím ISPOP je podle zákona č. 25/2008 Sb., povinná registrace subjektu. Bez ní nelze splnit ohlašovací povinnost. Doporučujeme provést registraci subjektu v ISPOP již nyní a minimalizovat tak možnost delší časové prodlevy při zpracování žádosti o registraci, tzn. včas získat přístupové údaje a podat hlášení v řádném termínu do 15. února 2012. Hlášení za rok 2011 již není možné odevzdávat v elektronické či tištěné podobě na Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí. Hlášení je možné podat pouze prostřednictvím ISPOP. Více informací na www.mzp.cz , www.ispop.cz

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.