Bytová zóna na Hruštici

0

Zastupitelé města na svém jednání 26. listopadu 2009 zrušili vyhlášení prodeje pozemků na výstavbu bytových domů v bytové zóně Hruštice-Károvsko a uložili odboru správy majetku připravit návrh nových pravidel vyhlášení prodeje pozemků v této bytové zóně. Příslušný odbor tento návrh vypracoval a návrh zastupitelé odsouhlasili na svém únorovém zasedání. Vyhlášení prodeje pozemků bude provedeno po jednotlivých blocích, před vlastním vyhlášením prodeje pozemků bude vyhotoven geometrický plán, podmínky prodeje budou začleněny ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě. Pozemky jsou nabízeny nezasíťované. Vybraný zájemce se musí řídit podmínkami danými Regulačním plánem bytové zóny. Město Turnov má již zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané územní rozhodnutí na výstavbu přilehlé páteřní komunikace k bytovým domům včetně inženýrských sítí.

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.