Banka ČSOB v přízemí historické radnice

0

Město Turnov uzavřelo s Investiční bankou (nyní Československá obchodní banka, a. s.) v roce 1992 smlouvu o nájmu nebytových prostor v č. p. 1 na náměstí Českého ráje. Smlouva včetně následných dodatků byla uzavřena na dobu 32 let, tedy končí 22. 11. 2025 a nájemce uhradil jednorázově nájemné ve výši 16 mil. Kč.
Jelikož nájemce plánuje úpravu vnitřních prostor své pobočky, žádá o prodloužení doby nájmu. Dle platné smlouvy o nájmu užívá nájemce v současné době celkem 368 m² a uhradil jednorázově nájemné ve výši 500.000 Kč/rok.
Rada města schválila záměr uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor do 22. 11. 2025 s opčním právem nájemce na dobu dalších dvou let, a to opakovaně vždy s povinností nájemce uplatnit opční právo 12 měsíců před vypršením doby nájmu – výše nájemného činní 600.000 Kč/rok od 1. 1. 2021. Nově uzavřená smlouva o nájmu prostor nahrazuje stávající nájemní smlouvu z 26. 5. 1992 vč. dodatků.
(Zdroj: zápis z jednání RM)

Sdílet

Autor článku

Komentáře

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Registrace nového uživatele

Reset hesla
Prosím, zadejte svou emailovou adresu. Zašleme Vám nové heslo na email.